LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Bijwerken overzicht

Thematafels

In 2008 zijn thematafels (werkgroepen) in het leven geroepen. Ieder bestuurslid zit een thematafel voor en afhankelijk van de aard en interesse van de organisatie, sluiten leden zich bij een thematafel aan.

dscf6872.jpg     dscf6873.jpg

Momenteel zijn de volgende thematafels actief:

 

Kennisdeling

 

Deze thematafel is ontstaan uit de thematafel Fysieke Post/Last mile. 

Het doel van deze thematafel is om als paraplu voor interessante marktontwikkelingen en onderwerpen en als kennisbank t.b.v. de content van K&N Plaza bijeenkomsten te fungeren.

Van de thematafel Kennisdeling maken momenteel de volgende personen deel uit:

  • Kim Hoogwoud (VIVAT)
  • Jan-willem Roelofs (MailStreet)

 

Kwaliteit

 

De VGP heeft behoefte aan onderzoek dat gericht is op het meten van de geleverde kwaliteit door de nationale postvervoerder binnen een bepaald overeengekomen servicekader, zodat geanalyseerd kan worden of de postvervoerder doet wat is afgesproken.

Vier deelmetingen vormen telkens gezamenlijk een jaarlijkse representatieve steekproef.

De kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier. Per deelmeting worden gedurende een week, via een grote steekproef, de bezorgtijdigheid (op tijd) en bezorg-zekerheid (binnen zes dagen bezorgd, exclusief zon- en feestdagen) van de diverse service-kaders onderzocht. Bij de gepresenteerde cijfers hoort een statistische bandbreedte bij de betrouwbaarheids-marge van 95%.

Van de thematafel Kwaliteit maken momenteel de volgende personen deel uit:

  • Peter-Jan van der Giessen (Impress-4DMS)
  • Kim Hoogwoud (VIVAT)
  • Tom van Koppen (Paragon Customer Communications

 

Transparante Voorwaarden

 

Binnen de VGP is sinds begin 2014 de thematafel Transparante Voorwaarden actief. De doelstelling van deze thematafel is om in dialoog met de postbedrijven de kwaliteit van de door hen ten opzichte van de VGP-leden gehanteerde servicevoorwaarden (verder) te verbeteren.

Hier zit tenminste een aspect aan van informatie-uitwisseling en – verschaffing, zodat de VGP-leden inzicht krijgen in de marktconformiteit van de aan hen voorgelegde c.q. door hen uitonderhandelde voorwaarden.

In specifieke gevallen, echter, kan het tevens gaan om een vorm van collectieve belangenbehartiging, waarbij namens de leden wordt aangedrongen op het laten vervallen, opnemen, uniformeren of anderszins aanpassen van een bepaalde bepaling of regeling. Daarbij gaat het uitdrukkelijk om kwalitatieve voorwaarden en niet om de hoogte van tarieven. Deze kwalitatieve voorwaarden dienen te voldoen aan eisen van transparantie, redelijkheid en non-discriminatie.

De afgelopen drie jaar zijn in een constructieve dialoog met PostNL al de nodige tastbare resultaten geboekt, onder andere op het gebied van uniformering en betere toegankelijkheid van de voorwaarden- kortingenstructuur van PostNL, het beleid rond depotbedragen, de uniforme frankeeraanduiding, de accountantsverklaring, het multilabel/per sender beleid en het verbeteren van de managementinformatie. Daarnaast is recent een dialoog gestart met Sandd naar aanleiding van het nieuwe tarievenbeleid van Sandd.

Van de thematafel maken momenteel de volgende personen deel uit:

  • Rian Noorlander (Aegon)
  • Ludo Verhiel (Pondres)
  • Dirk van Oostveen (Rotaform, tevens VGP-bestuurslid)

Wil je weten wat de Thematafel Transparante Voorwaarden tot nu toe heeft opgeleverd?
Op het uitsluitend-voor-leden-toegankelijke deel van de website lees je hier meer over o.a. de transparante voorwaarden van PostNL.

 

 

 

 

Naar het activiteitenarchief