LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

15
sep

Sandd bevestigt voorgenomen overname van Van Straaten Post

Sandd realiseert in combinatie met Van Straaten Post de gewenste positie in de Nederlandse 24-uurs postmarkt

Postbedrijf Sandd heeft overeenstemming bereikt over de overname van Van Straaten Post. Het gecombineerde bedrijf is in staat zowel de niet- tijdkritische (48- en 72-uurs) alsook de tijdkritische (24-uurs) zakelijke markt te bedienen, met 100% landelijke dekking en vijfdaagse bezorging. Hiermee geeft het bedrijf uitvoering aan de door haar ingezette strategie om te kunnen opereren als volwaardig alternatief in de Nederlandse postmarkt, hand in hand met eerlijke prijzen. De transactie ligt ter goedkeuring bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

  • De combinatie biedt het volledig dienstenpakket voor zakelijke klanten en positioneert zich optimaal voor een rol in de bezorging van consumentenpost.
  • De overname is zeer voor de hand liggend en legt een basis voor duurzame concurrentie op de postmarkt.
  • Postbezorgers krijgen een werkgever met meer slagkracht.

Sinds de liberalisering in 2009 van de Nederlandse postmarkt, heeft deze zich ontwikkeld tot een van de meest innovatieve van Europa. Vooral zakelijke klanten hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van gunstiger tarieven dan in andere landen. Nu er een sterk alternatief is voor de marktleider op de postmarkt kan de consument deze voordelen ook gaan ervaren.

Sandd bevestigt met deze overname haar positie als uitdager in de markt. De dienstverlening van Sandd en Van Straaten Post is zeer complementair. Door de combinatie kan zij een volledig dienstenpakket bieden in ieder marktsegment en geeft zij uitvoering aan haar ambitie om de aangewezen partij te zijn voor de uitvoer van een deel van de Universele Post Dienst (UPD) voor consumenten en kleine zakelijke gebruikers, met behoud van kwaliteit en tegen lagere kosten.

Eind 2016 heeft Sandd een plan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de UPD. Onder invloed van de positieve reacties uit de markt en vanuit de politiek heeft Sandd een programma ten uitvoer gebracht om haar organisatie daar ook operationeel klaar voor te maken. In dat kader droeg voormalig CEO Ronald van de Laar zijn taken al sinds juni grotendeels over aan toenmalig COO Rob Brakenhoff,
zodat Van de Laar zich volledig kon concentreren op de totstandkoming van de overname.

Bron: Sandd