LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

13
okt

Bonden sluiten cao met PostNL, zonder FNV

PostNL heeft met de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en VHP2 principeakkoorden bereikt over de cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers. Afgesproken is dat in 2017 en 2018 het salaris in vijf stappen omhoog gaat met in totaal 2,6 procent. Verder zijn afspraken gemaakt over een generatiepact en werkgelegenheid.

De nieuwe cao voor PostNL heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018. Naast de salarisverhoging van in totaal 2,6 procent is afgesproken dat iedere voltijd medewerker in december 2017 een eenmalige uitkering van 50 euro netto ontvangt. Deeltijdmedewerkers ontvangen deze naar rato met een minimum van 25 euro netto. Tevens zijn er afspraken gemaakt over werkgelegenheid om de interne doorstroom binnen PostNL extra te stimuleren. Het nieuwe generatiepact stelt een groep oudere medewerkers in staat om langer door te kunnen werken: zij kunnen ervoor kiezen om 60 procent van hun contractomvang te gaan werken, waarbij ze 80 procent krijgen betaald en ook voor 80 procent pensioen opbouwen. Voor zaterdagbestellers zijn dezelfde looptijd en salarisontwikkeling afgesproken.

De komende weken leggen BVPP, CNV Publieke Diensten en VHP2 de principeakkoorden positief voor aan hun leden. De verwachting is dat de uitkomst van de ledenraadplegingen in november bekend zijn. Vakorganisatie FNV Publiek Belang heeft de principeakkoorden niet ondertekend, maar legt het wel ter beoordeling voor aan haar kaderleden. De cao voor PostNL geldt voor vrijwel alle medewerkers die werken bij Pakketten, Mail in Nederland en op het hoofdkantoor van PostNL. Postbezorgers hebben een eigen cao.

Bron: Website PostNL