LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

28
dec

Marjan Oudeman wordt voorzitter van de postdialoog

In een brief van Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken & Klimaat, wordt de voorzitter van de postdialoog (een maatschappelijke dialoog met stakeholders over de toekomstige inrichting van de postmarkt) bekend gemaakt.

"Inmiddels heb ik ook een geschikte voorzitter bereid gevonden om leiding te geven aan deze postdialoog. Dit is mw. Marjan Oudeman. Zij zal gelijk na het kerstreces met haar werkzaamheden aanvangen. Mw. Oudeman heeft via verschillende bestuursfuncties en commissariaten ruime ervaring in het omgaan met een verdeeld krachtenveld. Een verbindende rol heeft zij moeten spelen tijdens haar voorzitterschap van het Actieteam crisisbestrijding van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij ook de vakbonden betrokken waren. Ik ben ervan overtuigd dat mw. Oudeman ook een dusdanig onafhankelijk profiel heeft dat zij het vertrouwen zal genieten van de verschillende betrokken marktpartijen."

Bron: Rijksoverheid