LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

28
feb

Vier maanden de tijd om de toekomst van de postmarkt te bepalen

Ruim twintig jaar na de eerste liberalisering van de postmarkt moet de marktwerking in de sector worden teruggedraaid. Althans, dat wil het grootste postbedrijf van Nederland, PostNL. Ceo Herna Verhagen wil dat de overheid meer samenwerking in de sector toestaat. Anders wordt het moeilijk om de vijfdaagse postbezorging en het landelijke netwerk van brievenbussen en postkantoren in stand te houden, zei ze maandag bij de presentatie van jaarcijfers van PostNL.

De uitvoering van deze zogeheten universele postdienst (upd) wordt steeds duurder omdat consumenten en bedrijven minder post versturen en PostNL ook zijn concurrenten toegang moet geven tot zijn netwerk.

Verhagen loopt vooruit op de zogenoemde Postdialoog van het ministerie van Economische Zaken. Onder leiding van Marjan Oudeman, voormalig topvrouw van Tata Steel en de Universiteit Utrecht, praten postbedrijven, vakbonden en andere belangengroepen komende maanden over de toekomst van de postmarkt.

Een makkelijke dialoog wordt het niet. De tegenstellingen zijn groot. PostNL wil koste wat het kost vasthouden aan de uitvoering van de universele postdienst. Uitdager Sandd zegt de upd juist tegen veel lagere kosten te kunnen uitvoeren. De vakbonden maken zich vooral zorgen over de verslechterende arbeidsvoorwaarden.

De dialoog kan niet eindeloos duren. Ruim vier maanden hebben ze de tijd. Voor het zomerreces moeten er concrete voorstellen op tafel liggen, waarmee de financierbaarheid van een betaalbare postvoorziening voor de langere termijn is gegarandeerd, zo heeft de verantwoordelijke staatssecretaris Mona Keijzer beloofd.

Waar moet het heen met de postsector? Ligt de oplossing inderdaad in terugdringen van marktwerking, zoals PostNL wil? Of moet de overheid de concurrentie juist blijven stimuleren?

Zeven partijen aan het woord.

1. André Mulder, analist Kepler Cheuvreux
'De overheid heeft zichzelf in de vinger gesneden door concurrentie toe te staan. Die is niet makkelijk terug te draaien. Brussel zal niet toestaan dat PostNL Sandd overneemt, dat is te veel machtsconcentratie. Ik zie twee scenario's. Of PostNL gaat Sandd kapot concurreren, gebruik makend van zijn grootte en het voordeel dat zij ook pakketjes vervoert. Daarmee kan PostNL het nog lang uitzingen, zelfs als de marges bij pakketvervoer niet groeien. Dat is wat Sandd natuurlijk ontbeert. Het andere scenario is dat ze allebei overeind blijven, waarbij PostNL niet Sandd kapotconcurreert maar zodanige tarieven hanteert dat de twee zich allebei kunnen concentreren op hun eigen marktaandeel. Toetreders van buiten verwacht ik niet. Een krimpende markt waarbij je moet dansen met twee olifanten, wie is daar nu in geïnteresseerd?'

2. Postbedrijf Sandd
'Wij hebben afgesproken onze visie in te brengen in de Postdialoog.'

3. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM)
'Wij kennen de kritiek van PostNL. Deze is niet nieuw. De ACM is van oordeel dat ook op de krimpende postmarkt de komende jaren nog ruimte is voor meerdere spelers. Concurrentie leidt tot keuzevrijheid en meer innovatie. De ACM ziet dat dit de afgelopen jaren heeft geleid tot een diverser productaanbod en scherpere prijzen voor zakelijke verzenders. Door de krimp ontstaat er druk bij alle postvervoerders om zich aan te passen en zich te richten op nieuwe diensten, zoals brievenbuspakjes en pakketten. De totale bezorgmarkt (brieven en pakketten samen) groeit en biedt op termijn ook ruimte voor meerdere spelers.'

4. Nicole Rosenboom, mededingingseconoom bij onderzoeksbureau SEO
'Door het besluit van de ACM moet PostNL concurrenten veel meer toegang tot zijn netwerk geven. Die kunnen gebruik maken van het landelijke netwerk van PostNL voor zakelijke 24-uursbezorging. PostNL wordt daarmee meer een netwerkeigenaar dan puur een bezorger. Dat kan ook een toekomstig bedrijfsmodel zijn. Je kunt je ook afvragen of de universele postdienst misschien voorbij zijn houdbaarheid is. Is pappen en nathouden in de huidige vorm toekomstbestendig als de volumes zo hard dalen? Uit de dalende volumes en de verschuiving van volume van 24-uurs- naar 72-uursbezorging blijkt dat consumenten en bedrijven kennelijk minder behoefte hebben om de volgende dag al een brief op de mat te hebben. Dan kun je beter werken met gedifferentieerde tarieven: een hoog tarief voor 24-uurspost, en een lager tarief voor 72-uurspost, zonder daar per se een universele postdienst aan te verbinden.'

5. Marcel van Duivenboden, bedrijfsleider Business Post Kennemerland/Haarlem
'Ik begrijp wel dat PostNL minder concurrentie wil. De afgelopen periode zijn er best wat piraten geweest die ver onder de kostprijs de markt op gingen, omdat ze geen personeel in vaste dienst hadden, zoals Sandd. Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het alleen moeilijker om postbezorgers te werven. De handjes die de post bezorgen zijn steeds moeilijker te krijgen. Ik denk dat bedrijven als PostNL de samenwerking zullen zoeken naar sociale werkvoorzieningen als wij. Wij hebben 98 medewerkers met een lichamelijke of geestelijke beperking. Daarvan zijn er nu 53 postbode. Postbezorging is goed werk voor laaggeschoolden of mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Maar ik vind wel dat deze mensen recht hebben op een cao, net als wij allemaal.'

6. Etiennie Haneveld, bestuurder bij vakbond FNV
'Vrije markt, prima. Maar wel met normale arbeidsvoorwaarden. We zien nu een gigantische concurrentieslag, niet op kwaliteit, maar op kosten. Wij moeten continu knokken om ervoor te zorgen dat bezorgers gewoon betaald krijgen tegen minimumloon. Dat staat bij Sandd continu onder druk, en ook bij PostNL. Als je kijkt naar de efficiëntie van de markt, kun je je afvragen of het zinnig is dat vier verschillende postverspreiders met een halfvolle tas langs de deur gaan. Terwijl het ook één bezorger met een volle tas kan zijn, tegen normale arbeidsvoorwaarden. De postsector is voor ons vergelijkbaar met de energie- en telecomsector. De infrastructuur is in handen van een beheerder, de stroom die over het netwerk gaat wordt in een geliberaliseerde markt verkocht. Je kunt een scenario verzinnen met een postnetwerk waarbinnen aanbieders hun post verspreiden. De kosten van het netwerk staan vast. Je kunt dan niet meer concurreren op arbeidsvoorwaarden, alleen nog maar op kwaliteit.'

7. Wim Ledder, voorzitter Vereniging Grootgebruikers Post
'Wij gaan vooralsnog geen toespelingen doen op de toekomst van de postsector in de media. Wij volgen niet de trend van mevrouw Verhagen, die kennelijk de media graag gebruikt om haar ideeën te ventileren.'

Bron: Financieel Dagblad