LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

12
mrt

Fikse salarisverhoging voor postbezorgers

Postbezorgers krijgen in twee jaar tijd 5 procent structurele loonsverhoging én eenmalig 1 procent.

De salarisverhoging van in totaal 6 procent maakt onderdeel uit van het principeakkoord dat de partijen hebben bereikt over de nieuwe cao.

De nieuwe cao is bestemd voor ongeveer 18.000 postbezorgers. Dit zijn veelal parttimers die brieven bezorgen en tot nu toe tegen iets meer dan het minimumloon werkten.

Met de fikse salarisverhoging hopen de partijen mensen te verleiden om de post rond te gaan brengen. ,,Er is een groot tekort aan postbezorgers. Met een hoger salaris hopen we meer mensen enthousiast te maken voor het vak”, licht FNV-bestuurder Ger Deleij toe.

Verder zijn in de cao afspraken gemaakt dat postbezorgers met meer waardering en respect behandeld worden. ,,Zij zijn samen met de pakketbezorgers het visitekaartje van PostNL en verdienen waardering”, aldus de bond.

Zo worden afspraken gemaakt over werken na 17.00 uur en op de zaterdag, het nakomen van verlofafspraken op de zaterdag en het uitbreiden van contracturen voor wie dat wil. Veder ontvangen zij vanaf juli 2018 een hogere, maandelijkse postbezorgersvergoeding op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren in plaats van op contracturen.

Ook krijgen bezorgers die 12,5 jaar in dienst zijn een extra verlofdag.

Het principeakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties om erover te stemmen. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 oktober 2017 en eindigt op 30 september 2019.

Bron: AD