LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

22
mrt

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over kaders postdialoog.

Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de kaders van de postdialoog.

Geachte Voorzitter,

Op 7 februari jl. heb ik u per brief (Kamerstuk 29502, nr. 152) geïnformeerd over de kaders die ik mevrouw Oudeman heb meegegeven ten behoeve van haar rol als voorzitter van de Postdialoog. Ik heb daarbij aangegeven dat de
verkenningsfase door mevrouw Oudeman onder meer gebruikt zou worden om die kaders eventueel aan te vullen of aan te scherpen. Middels deze brief informeer ik uw Kamer over deze verkenningsfase en de verdere voortgang van het proces.

Lees verder door de brief hieronder te downloaden.

Bron: Rijksoverheid


Gerelateerde artikelen