LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

14
mei

Meer concurrentie in postmarkt weer stap dichterbij

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de tarieven bepaald die PostNL aan concurrenten moet rekenen voor het gebruik van het sorteer- en bezorgnetwerk van Nederlands grootste postbedrijf. Voor een klein poststuk van maximaal 20 gram mag PostNL in 2018 bijvoorbeeld €0,532 vragen.

Het is de eerste keer dat een dergelijk tariefbesluit in de postsector wordt genomen door de ACM. PostNL is het niet eens met de manier waarop de ACM tot de tarieven is gekomen. Het besluit van de ACM gaat het postbedrijf jaarlijks zo'n €50 tot €70 mln kosten. PostNL houdt vast aan deze kostenverwachting nu de tarieven bekend zijn, zegt een woordvoerder. Voordat de toezichthouder de prijzen definitief vaststelt kunnen PostNL en andere postbedrijven nog hun visie geven aan de ACM.

Het tariefbesluit is (weer) een stap naar meer concurrentie in de postmarkt, tot grote frustratie van PostNL. De waakhond besloot vorig jaar zomer dat PostNL aanzienlijke marktmacht heeft en dat het bedrijf om die reden concurrenten toegang moet geven tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk.

De postbezorger heeft hier officieel bezwaar tegen gemaakt. Volgens ceo Herna Verhagen is het in een hard krimpende markt niet opportuun om de concurrentie aan te wakkeren. Zij pleit juist voor samenwerking tussen Nederlandse postbedrijven. Alleen zo kan PostNL de zogeheten universele postdienst (upd) blijven verzorgen. De overheid heeft PostNL aangewezen als uitvoerder van de upd om tegen een gereguleerd tarief vijf dagen per week post te bezorgen, een netwerk te onderhouden van 15.000 brievenbussen en 1500 postkantoren en diensten als rouwpost en medicijnbezorging te garanderen.

Omdat consumenten en bedrijven steeds minder post versturen, is het voor PostNL duurder geworden deze dienstverlening overeind te houden, terwijl de concurrentie op last van de ACM is toegenomen.

Over de toekomst van de postmarkt praten postbedrijven, vakbonden en andere belangengroepen komende maanden onder leiding van Marjan Oudeman, voormalig topvrouw van Tata Steel en de Universiteit Utrecht. Voor het zomerreces moeten uit deze 'Postdialoog' concrete voorstellen komen, waarmee de financierbaarheid van een betaalbare postvoorziening voor de langere termijn is gegarandeerd.

Bron: Financieel Dagblad