LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

17
jul

Onderaannemer is te afhankelijk van PostNL om echt een vuist te maken

Onderaannemers bij PostNL dreigen met acties. De werkdruk neemt toe, terwijl PostNL zulke scherpe tarieven hanteert dat de onderaannemers die voor het bedrijf pakketten rondbrengen niet overeind kunnen blijven zonder de cao van de beroepsgoederenvervoer te overtreden. Alleen door te beknibbelen op toeslagen, betaling bij ziekte en overuren kunnen de onderaannemers naar eigen zeggen het hoofd boven water houden.

Tot ergernis van vakbond FNV, die vorig jaar al campagne voerde om strengere naleving van de cao af te dwingen. De cao-politie, de Stichting Vervoersbond Naleving cao Beroepsgoederenvervoer (VNB), legde tientallen transportbedrijven nabetalingen op vanwege overtreding van de collectieve arbeidsovereenkomst.

De grote boosdoener is volgens de onderaannemers marktleider PostNL, dat meedogenloos zou aansturen op verlaging van de kosten, volgens de onderaannemers in de volle wetenschap dat dit hen drijft tot overschrijding van de cao-normen. Pakketbezorgers schetsen een gejaagd bestaan, waarin de druk alleen maar toeneemt om meer en meer pakketten te bezorgen in kortere tijd.

Tegenvallers in het verkeer en consumenten die niet opendoen, worden niet vergoed en leiden onherroepelijk tot een langere bezorgdag voor de chauffeur, die per pakket elf seconden bezorgtijd krijgt van PostNL, dat in zijn tariefmodel rekening zegt te houden met eventuele vertragingen. Pakketjes die hij niet kan bezorgen zullen de volgende dag mee moeten, wat de werklast wederom verhoogt.

Boze onderaannemers overwegen nu acties, zo blijkt uit een brief van hun branchevereniging aan leden. Opvallend is echter dat de branchevereniging van onderaannemers, de Belangen Vereniging van Pakketdistributie (BVPD), zelf geen officieel commentaar wil geven. Ze is bang om zich de woede van PostNL op de hals te halen.

Deze bevreesdheid is tekenend voor de verhoudingen. Veel onderaannemers klagen bitter over de werkomstandigheden maar durven niet met hun naam in de krant. Hun afhankelijkheid van PostNL is te groot. Daarom is het nog afwachten hoe ver de onderaannemers komen met hun klachten, laat staan met het inzetten van acties.

Anders dan voor reguliere werknemers is staken namelijk riskant: onderaannemers die hun toegezegde routes niet rijden riskeren juridische maatregelen door PostNL vanwege contractbreuk. Bovendien heeft de BVPD niet de middelen en de ervaring om een grootschalige campagne op te zetten.

PostNL heeft zich tot nu toe behendig door de discussie over beloning in de pakketmarkt geloodst. Het bedrijf beroept zich als een van de grootste werkgevers van Nederland regelmatig op zijn sociale verantwoordelijkheden en wijst graag naar concurrenten op de postmarkt als Sandd, die een sociaal beloningsmodel zouden ondermijnen. Ondertussen blijft PostNL echter onverminderd druk zetten op zijn onderaannemers.

Het postbedrijf zegt nu bezig te zijn met een voorstel voor aanpassingen in het tariefmodel. Maar PostNL wil niet te veel toegeven. Het bedrijf heeft er veel voor over om de kosten zo laag mogelijk te houden bij de pakketdivisie. Die moet de groei leveren die de snel krimpende postmarkt nooit meer kan geven.

PostNL beschikt met een marktaandeel van 75% en een fijnmazig netwerk over een sterke uitgangspositie op de alsmaar groeiende pakketmarkt, maar de concurrentie ligt op de loer. Partijen als DHL, DPD en GLS zijn geduchte tegenspelers. In de verdere toekomst dreigt zelfs concurrentie van kolossen als Amazon, dat Deutsche Post in Duitsland al flink onder druk weet te zetten. In Nederland bezorgt webwinkel Coolblue inmiddels zelfs zijn witgoed, op den duur de rest van zijn pakketten zelf gaan bezorgen is helemaal geen vreemde stap.

Met die wetenschap in het achterhoofd zal PostNL louter als het echt niet anders kan serieuze concessies doen aan zijn onderaannemers.

Reactie PostNL
'Ons huidige tariefmodel is voor ondernemers met pakketbezorgers in loondienst toereikend om hun personeel volgens de BGV CAO uit te betalen. Tegelijkertijd hebben we begrip voor recente ontwikkelingen en willen we nog beter aansluiten bij de kostenontwikkeling van ondernemers, zoals bijvoorbeeld de kosten van het wagenpark en kosten als gevolg van de krapper wordende arbeidsmarkt. In de afgelopen periode hebben wij, mede op initiatief van de BVPD, opnieuw gekeken naar ons tariefmodel. We zijn hierover nog in gesprek en verwachten op korte termijn te kunnen communiceren over aanpassing van onderdelen in ons tariefmodel.'

Bron: Financieel Dagblad