LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

06
sep

Toekomst van de zakelijke postmarkt in geding

De Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is op zich content met de stappen van het Kabinet, omarmt het adagium ‘Concurrentie waar het kan en samenwerken waar het moet’. De VGP beschouwt de recente postdialoog als een gemiste kans en blijft zeer bezorgd over de gevolgen voor de zakelijke markt.

Postdialoog   
De VGP onderschrijft de noodzaak tot snel en slim handelen om de postbezorging betaalbaar en betrouwbaar te houden. De recent gevoerde postdialoog heeft daar naar onze mening slechts een bescheiden steentje aan bijgedragen. De VGP is van mening dat het proces niet dialoog-waardig is verlopen en vindt de uitkomst niet tevredenwekkend. Naar het oordeel van de VGP wordt terecht aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de Universele Postdienst (UPD) bij snel afnemende volumes. Daarbij dient echter niet uit het oog te worden verloren dat het consumentendeel van de UPD slechts een klein deel (ca. 3%, excl. kerstzegel en internationaal) van de postmarkt uitmaakt. Het leeuwendeel (ca. 85-90%) wordt gevormd door zakelijke partijenpost.

(...) (zie hieronder voor het volledige persbericht)

Consolidatie   
Het mogelijk door het Kabinet ondersteunen van consolidatie van de twee grootste netwerken, het versoepelen van de werking van de AMM (aanmerkelijke marktmacht), het mogelijk verlenen van exclusieve rechten aan de UPD-uitvoerder en het niet aanbesteden van de UPD dragen niet bij aan het betaalbaar en betrouwbaar houden van de UPD. Het kabinet zou met zo’n steun het belang van de huidige shareholders laten prevaleren boven dat van (toekomstige) stakeholders. Het argument dat de volumeafname veel sneller gaat dan ooit is voorzien wordt ten onrechte opgevoerd. Al in 2011 noemt WIK de huidige volumedaling in één van haar scenario’s in een -in opdracht van de overheid- ingesteld onderzoek. Dat komt dus niet als een verrassing, maar wordt nu ten onrechte door het Kabinet aangewend om de werking van de AMM terug te dringen.

In het kabinetsbesluit wordt als voorbeeld van mogelijkheden tot ‘samenwerken onder de mededingingswet’ verwezen naar de afspraak die banken hebben gemaakt voor het gezamenlijk geldtellen. Deze vergelijking gaat niet op. Er zijn tientallen banken betrokken in die samenwerking terwijl samenwerking tussen postvervoerders slechts twee serieuze partijen zou kunnen betreffen. Het herintroduceren van een monopolist werkt sterk prijsopdrijvend, zal de kwaliteit en servicegerichtheid onder druk zetten, de innovatiekracht verlagen en tot groot verlies van arbeidsplaatsen in de sector leiden. Bovendien gaat Oudeman er in haar rapport volledig aan voorbij dat de uitstekende prijs/kwaliteitverhouding in Nederland en het op één na beste postbedrijf ter wereld juist de positieve gevolgen zijn van de liberalisering.

Het argument dat er na consolidatie van PostNL en Sandd afdoende concurrentie overblijft met de kleine onderling samenwerkende regionale postvervoerders met 5-10% marktaandeel gaat volledig mank. Met zo’n consolidatie zou een private marktpartij monopolist worden in een markt van nu nog ruim € 1,1 miljard en over 4-5 jaar om en nabij € 800 miljoen. Uiteindelijk bestaat het risico op het ontstaan van een Deense situatie en wordt de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de UPD in Nederland pas echt onhoudbaar. Bovendien bestaat het risico dat PostNL gesteund door de overheid met het inlijven van concurrent Sandd haar toekomstige dominantie in de bredere bezorg-, folder- en pakkettenmarkt nu reeds veiligstelt.

Een fusie tussen PostNL en Sandd stuit op mededingingsrechtelijke bezwaren. Ons inziens zal niet kunnen worden aangetoond dat er sprake is van gewichtige redenen van algemeen belang.

Oproep  
De VGP roept het kabinet op:
1. de netwerkconcurrentie in stand te houden,
2. de sectorspecifieke werking van de AMM niet in te perken,
3. geen exclusieve rechten aan de UPD-uitvoerder te verlenen,
4. de UPD te herinrichten en het niet aanbesteden van de UPD te heroverwegen,
5. gedegen onderzoek te doen naar de lange termijn ontwikkelingen in de bredere post- en bezorgmarkt.

 

 

Het hele persbericht staat hieronder als pdf-bestand

Bron: VGP


Gerelateerde artikelen