LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

13
sep

Brede steun in Tweede Kamer voor fusie tussen PostNL en Sandd

Een mogelijke fusie tussen PostNL en Sandd kreeg gisteren alom steun in de Tweede Kamer. Alleen een samensmelting van beide postbedrijven kan de kwaliteit van de postbezorging overeind houden, oordeelde de Kamer. Die staat onder druk door de krimpende postmarkt in Nederland.

PostNL kreeg woensdag brede politieke steun voor een lang gekoesterde wens. Een vrij eensgezinde Tweede Kamer moedigde Nederlands grootste postbedrijf aan te fuseren met belager Sandd. Alleen een samensmelting van beide bedrijven kan de betaalbaarheid en kwaliteit van de postbezorging overeind houden, oordeelde een Kamermeerderheid in een debat over de toekomst van de postmarkt.

De fracties van PVV, SP en PvdA gingen nog een stapje verder. Zij riepen staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) op gebruik te maken van haar wettelijke bevoegdheid een fusie toch door te zetten in het geval mededingingswaakhond ACM negatief oordeelt. 'De marges op de postmarkt en de positie van postbezorgers staan geweldig onder druk. Er is maar één oplossing, en dat is een fusie', zei PvdA-Kamerlid William Moorlag.

Door de grote voortvarendheid waarmee politici spraken over de terugdringing van de marktwerking, leek de Kamer te vergeten dat de twee postbedrijven opereren op een vrije markt en zelf bepalen of zij willen fuseren. Het leidde op de publieke tribune, waar tientallen postbezorgers van PostNL en Sandd het debat volgden, tot hilariteit. 'Nou, dat is duidelijk, binnenkort zijn wij collega's', zei een medewerker van PostNL tegen een postbezorger van Sandd.

Dat neemt niet weg dat beide postbedrijven al langer geïnteresseerd zijn in een fusie. PostNL stond in 2015 al op het punt om Sandd voor €100 mln tot €150 mln over te nemen, maar zette niet door uit angst voor afwijzende reacties uit de politiek.

PostNL en Sandd reageerden dan ook positief op de in juni gepresenteerde postvisie van Keijzer, waarover de Kamer woensdag brede steun uitsprak. Daarin schrijft de staatssecretaris dat het kabinet meer samenwerking wil toestaan tussen grote postbedrijven en de ACM het toezicht op de postmarkt moet versoepelen.

Samenwerking is volgens Keijzer noodzakelijk om de kwaliteit van de postbezorging op peil te houden. Die staat onder druk. Consumenten versturen minder brieven, wat leidt tot dalende postvolumes. Desondanks moeten PostNL en Sandd wel met elkaar concurreren, waardoor postbezorgers van verschillende bedrijven achter elkaar door de straten lopen met een steeds legere brieventas.

De vraag is alleen: keurt de ACM een mogelijke fusie tussen de twee bedrijven goed? Deskundigen uitten daar woensdag in het FD al hun twijfels over, en ook bij Kamerleden bestaan zorgen. Veel fracties vroegen Keijzer dan ook of zij artikel 47 van de Mededingingswet gaat gebruiken, mocht de ACM een samensmelting blokkeren. Met dit artikel in de hand kan Keijzer de beslissing van de ACM omzeilen en een fusie alsnog mogelijk maken.

PVV, SP en PvdA zien het liefst dat Keijzer dit wapen in stelling brengt, coalitiepartijen ChristenUnie en CDA waren iets voorzichtiger. Zij riepen de staatssecretaris in een motie op om bij de behandeling van een eventuele artikel 47-aanvraag ook de publieke belangen mee te wegen, zoals de positie van postbezorgers.

De andere twee coalitiepartijen, D66 en VVD, reageerden kritisch op wat zij betitelde als het bij voorbaat 'buitenspel zetten van de ACM' door de rest van de Kamer. Voor beide fracties is duidelijk dat consolidatie de beste oplossing is, maar de politiek moet een fusie niet forceren. 'Laten we de ACM eerbiedigen en hier niet collectief voor het blok zetten', zei VVD-Kamerlid Arne Weverling.

Keijzer wilde niet vooruitlopen op het gebruik van artikel 47. 'Het is toch wel bijzonder dat wij hier al spreken over een fusie. PostNL en Sandd moeten daartoe eerst zelf het initiatief nemen. En dan is het aan de ACM om een oordeel te vellen. Artikel 47 is een laatste optie.'

Bron: FD