LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

26
nov

Postobservatorium 2017: Pakjesmarkt inmiddels groter dan brievenmarkt

De trends die de voorbije jaren werden ingeluid, versnellen in 2017 op de Belgische postale markt: een sterke daling van de brievenpost en een heel sterke toename van pakjes en expressdiensten. Voor de eerste keer vormen pakjes en expressdiensten het grootste deel van de omzet binnen de postsector; door het dynamisme in dat segment kon de sector een sterke stijging laten optekenen van de omzet en van de investeringen in 2017.

Ondanks een vermindering van de concentratie blijft de Belgische postale markt anno 2017 in sterke
mate geconcentreerd. Zo hebben de vier grootste aanbieders (bpost, UPS, DHL Express en DPD) een
gezamenlijk marktaandeel van 83,5% (in 2010 bedroeg dit 91,4%). Dat cijfer is 67,3% als men enkel
het segment van de pakjes en de snelpost beschouwt, waar veel meer concurrentie heerst.
De brievenpost, inclusief geadresseerde reclamezendingen, vertegenwoordigt in 2017 45% van de
totale omzet in de postsector, tegenover 49% in 2016. Het segment van de pakjes en snelpost zorgde
voor 50% van de gerealiseerde inkomsten, tegenover 46% in 2016, en de distributie van pers aan huis
genereerde 5% van de inkomsten. In vergelijking met 2010 was er bij de brievenpost een daling van
17 procentpunten ten voordele van het segment van pakjes en express, met de sterkste daling in 2017
(4 procentpunten).
In 2017 werd in het segment van de pakket- en expresszendingen een groei van 19,2% opgetekend,
tot 205 miljoen items (in 2016 172 miljoen items). Tussen 2010 en 2017 was er meer dan een
verdubbeling van het aantal zendingen. Nu wordt gemiddeld om de 20 dagen een pakje per inwoner
verstuurd, terwijl dat in 2016 om de 24 dagen was en in 2010 om de 45 dagen. Ook is er in dit segment
van pakjes en expresszendingen een sterke internationalisering te merken: in 2017 sloeg slechts 35%
van het totale aantal express- en pakjesdiensten op binnenlandse zendingen, tegenover 40% in 2016.
In 35% van de gevallen ging het om uitgaande internationale zendingen. De overige 30% betrof
binnenkomende internationale zendingen. Tussen 2016 en 2017 namen de inkomsten binnen dit
segment met 13,6% toe tot 1,139 miljard euro. In 2010 ging het nog om 726 miljoen.

Tussen 2016 en 2017 is de daling van het volume brievenpost (facturen, loonfiches, wenskaartjes,
privécorrespondentie) per inwoner versneld tot 6,6% en bereikt nu 143 artikelen per inwoner op
jaarbasis, terwijl dat cijfer in 2010 nog 204 was. De totale volumes bereiken aldus 1,623 miljard
brieven tegenover 2,214 miljard in 2010. Parallel daarmee krimpen ook de inkomsten: 1,144 miljard
euro tegenover 1,194 miljard euro in 2016, d.i. een daling met 4,2%. In 2010 liet de brievenpost nog
1,387 miljard euro inkomsten optekenen.
Het volume aan bedeelde pers is wederom gedaald in 2017: - 3,2%. De daling van de inkomsten is dan
weer beperkt tot - 2%. Persdistributie aan abonnees is in België zodoende nog steeds goed voor een
globale omzet van 123 miljoen euro.
Na een betrekkelijk sterke daling in 2015 en een lichte stijging in 2016 hebben de investeringen in de
postsector een sprong voorwaarts gemaakt, +44%, en bereiken zo een totaal van 132 miljoen euro, dit
is 41 miljoen meer in vergelijking met 2016. In 2010 bedroegen de investeringen slechts 76 miljoen.
Deze investeringen vertegenwoordigen 5% van de totale omzet van het observatorium. De
tewerkstelling in de sector stijgt voor de eerste keer sedert 2000, + 2,1% in voltijdse equivalenten en
bereikt zo een tot

Bron: Persbericht BIPT