LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

28
nov

Het BIPT keurt de verhoogde posttarieven van bpost voor 2019 goed

Vanaf 1 januari 2019 zal Bpost zijn tarieven met gemiddeld 7,44% verhogen voor postdiensten uit het zogenaamde “kleingebruikerspakket”, zijnde standaard brieven en pakjes voor particulieren en kleine professionelen. Op basis van de nieuwe price cap formule in de postwet van 2018 kan het BIPT deze prijsverhogingen enkel goedkeuren.

Voor de prior postzegel betekent de verhoging tot een stuktarief van 1 euro een toename van 14,9% ten opzichte van 2018, en van 26,6% ten opzichte van 2017, jaar waarin het BIPT de gevraagde prijsstijging van Bpost (onder de oude postwet) blokkeerde. De nieuwe non-prior
zegel zal met een stuktarief van 0,95 euro, duurder in de markt worden gezet dan de huidige prior (0,87 euro). In vergelijking met 2017, zullen kleine gebruikers in 2019 gezamenlijk een meerprijs betalen in de ordregrootte van 50 tot 100 miljoen euro voor de diensten aangeboden
door Bpost.

De tariefverhoging van de prior-postzegel (26,6% tussen 2017 en 2019) ligt in de lijn van wat het BIPT in zijn advies van 19 oktober 2017 aanhaalde als potentiële (maximale) impact op het kleingebruikerspakket door introductie van de vernieuwde price cap-formule in de nieuwe postwet. De daarin voorspelde prijsstijgingen worden inmiddels realiteit voor de postzegelprijs.

Het BIPT is van oordeel dat deze tariefverhogingen wellicht niet verenigbaar zouden zijn met het principe van kostenoriëntatie zoals deze in zijn prijsbeslissing van 2017 werd toegepast. De price cap formule werd echter gewijzigd in de nieuwe postwet waardoor het BIPT het principe van kostenoriëntatie niet meer effectief kan controleren (zoals ook werd aangegeven in het BIPT advies van 19 oktober 2017).

Zo voorziet de nieuwe price cap-formule in een (over)compensatie voor de kosten die uit volumedalingen volgen, zonder echter rekening te houden met de gedeeltelijke vermindering van de kosten die uit deze volumedalingen volgen (zijnde de daling van de variabele kosten). Hierdoor kunnen volgens de price cap de prijzen stijgen en worden er hoge marges aangerekend op universele dienst producten in het kleingebruikerspakket. De redelijke winstmarge van 15%, die werd gehanteerd door het BIPT in 2017 om de tariefverhoging van
dat jaar een halt toe te roepen, wordt hierbij ruimschoots overtroffen.

De nieuwe formule zou Bpost zelfs de mogelijkheid geven om een stijging van gemiddeld 12,77% door te voeren voor 2019 terwijl er door bpost een tariefverhoging van gemiddeld 7,44% aangevraagd werd. In het kader van de voorafgaande controle door het BIPT van deze
tariefstijging bestaat er, door het voldoen aan deze formule, een wettelijk vermoeden dat tariefstijgingen conform het principe van kostenoriëntatie en betaalbaarheid zijn.

Het BIPT heeft voorts vastgesteld dat de tariefverhogingen voor 2019 voldoen aan de principes van uniformiteit, transparantie en non-discriminatie, waardoor het BIPT de door Bpost gewenste stijging van 7,44% voor het kleingebruikerspakket heeft goedgekeurd. Het
goedkeuringsbesluit van het BIPT heeft enkel betrekking op de prijsstijgingen die door Bpost aangevraagd werden en niet op de geldigheid van de prijs voor de nieuwe non prior zegel.

Bron: Persbericht BIPT