LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

11
mrt

Niet ACM maar Brussel moet fusie PostNL en Sandd toetsen

Het samengaan van postbedrijven PostNL en Sandd zal leiden tot een monopolie op de Nederlandse postmarkt. Als de fusie tenminste wordt goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die zal bekijken of deze ultieme machtsconcentratie goed is voor consumenten.

Het is zaak dat de beoordeling van de ACM niet wordt gestuurd door lobby’s. Vaak spelen er bij concurrentiezaken belangen van deelgroepen. Niet voor niets is de mededingingsautoriteit op afstand gezet van de politiek.

Politieke partijen hechten als het hen uitkomt belang aan een sterke toezichthouder. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld stevige taal over de aanpak van de machtsposities van Facebook, Google en Microsoft.

Bij de post ligt dat anders. Daar heeft de politiek al aangekondigd wat de gewenste uitkomst is: de fusie moet en zal doorgaan. Desnoods zal de minister een fusieverbod overrulen. Dat kan hij doen als het ‘algemeen belang’ zwaarder weegt dan een negatieve uitkomst op de concurrentie.

Je zou denken dat er geen sprake kan zijn van een onafhankelijke beoordeling, als elke onwelgevallige uitkomst toch getorpedeerd zal worden. Daarom is het verstandig meer waarborgen in te bouwen voor een onafhankelijke beoordeling.

Dat zou kunnen door de beoordeling over te laten aan de Europese Commissie. Die heeft in de fusiezaak rond de treinenbouwers Siemens en Alsthom laten zien dat zij nationale overheden durft te trotseren.

De Europese Concentratieverordening biedt de mogelijkheid om fusies waar de nationale toezichthouder bevoegd is, tóch door de Commissie te laten beoordelen. Dat kan als een nationale fusie sterk negatieve gevolgen heeft voor de handel tussen lidstaten, of voor de mededinging in een of meer lidstaten.

De ACM kan hiervoor een verzoek indienen, maar de Commissie kan ook zelf voorstellen om deze specifieke toetsing over te nemen. Er zijn genoeg belanghebbenden die de Commissie op deze mogelijkheid kunnen wijzen.

Wanneer de Commissie tot een oordeel komt, kan een nationale overheid dat vervolgens niet overrulen. De Mededingingswet is dan niet van toepassing. Het is een omweg, maar wel een manier om in deze zaak een vooringenomen politieke interventie te voorkomen.

 

Mindert Mulder is zelfstandig adviseur marktregulering en toezicht.

Bron: FD/Mindert Mulder