LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

08
jun

Belastingbetaler draait op voor post

De belastingbetaler moet in de toekomst mogelijk gaan meebetalen aan de instandhouding van de postbezorging in Nederland. Dat blijkt uit de inbreng van PostNL in een consultatie over een wijziging in de postwet uit 2009.

Die wet moet worden aangepast, omdat de marktomstandigheden in de postmarkt drastisch zijn veranderd door de afname aan fysieke post.

PostNL en rivaal Sandd willen als gevolg van deze marktomstandigheden samengaan. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) beoordeelt dit plan momenteel. Maar deze fusie is mogelijk niet afdoende om de postbezorging aan particulieren, de zogeheten universele postdienstverlening (upd), in Nederland in stand te houden.

"Het kan niet uitgesloten worden dat één van de overwegingen zal zijn een beroep te doen op de belastingbetaler om de continuïteit van de upd te waarborgen”, zo schrijft PostNL. Volgens het postbedrijf is het ’publieke belang’ niet gediend als de versobering steeds maar weer op het bordje van PostNL terecht komt. Op basis van de upd komt de postbode vijf dagen per week aan de deur en moeten 10.000 brievenbussen geleegd worden.

Kosten
Er zit volgens PostNL een ’grens aan kostenbesparingen’: "Een tweede stap is versobering, maar er zijn bepaalde eisen door de politiek aan de uitvoering gesteld, zoals de vijfdaagse bezorging”, reageert een woordvoerder van PostNL. "Wij willen daarom in de wet de mogelijkheid opgenomen hebben dat de belastingbetaler eventueel bijspringt voor de instandhouding van het netwerk.” Wat dat zou gaan kosten is nog niet bekend, dat ligt ook aan bijvoorbeeld de uitkomst van het fusieproces en wat voor kostenbesparingen daar gerealiseerd kunnen worden.

Tot nu toe stelde PostNL de krimp te willen vangen door de fusie en groei van de pakketdivisie. Per jaar worden er echter nog altijd fors meer brieven dan pakketjes bezorgd, waardoor de neergang van post nog niet altijd kan worden opvangen. Bovendien zijn de marges smaller, omdat de concurrentie moordend is.

PostNL heeft berekend dat er in de gehele postsector ieder jaar opnieuw €80 tot 100 miljoen aan kosten extra moet worden bespaard om de gevolgen van de krimp op te vangen, zo staat de lezen in de inbreng.

Prijzen
De afgelopen jaren verdubbelde de prijs van een postzegel naar €0,87 per brief, omdat PostNL naar eigen zeggen geld toelegde op de upd. De sterke loonstijging van de laatste jaren heeft bijvoorbeeld een sterk effect, zo is te lezen in de inbreng. PostNL kan deze kostenstijgingen maar beperkt compenseren via hogere tarieven, aldus de zegsman. "Digitalisering is een feit. De impact is vele malen groter dan de verhogingen van de postzegelprijs.”

Bron: De Telegraaf