LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

11
jul

SEO-onderzoek ‘Anders betalen voor de UPD’ biedt alternatief voor postmonopolie

Met een generieke heffing op alle poststukken kan de Universele Postdienst (UPD) blijven bestaan.
SEO concludeert met haar onafhankelijk economisch onderzoek ‘Anders betalen voor de Universele Postdienst’ dat een generieke heffing op alle geadresseerde post volstaat om de UPD te kunnen laten voortbestaan.

SEO Economisch Onderzoek, gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, heeft berekend dat een gemiddelde generieke heffing oplopend van 1 cent in 2022 tot 9 cent in 2025 op alle geadresseerde post zou volstaan om de UPD voor de toekomst veilig te stellen. Zonder zo’n heffing blijkt de volumedaling in 2025 te leiden tot extra kosten van 77 cent per geadresseerd poststuk in de UPD (zie bijgaande grafiek).  Een onevenredige jaarlijkse stijging van de postzegelprijs is daarmee van de baan, de belastingbetaler hoeft niet bij te springen en de bestaande keuzevrijheid op de postmarkt kan in stand blijven. Bovendien worden negatieve effecten op de pakketmarkt en extra druk op de grafische en uitgeverijbranche afgewend. Het door marktpartijen anders laten betalen voor de UPD is volgens SEO daarmee een volwaardig alternatief voor een postmonopolie dat het gevolg zou zijn van een overname van Sandd door PostNL.

Het onderzoek is een initiatief van stakeholders rond de post- en pakketsector die er niet van overtuigd zijn dat een monopolie de enige oplossing is om de UPD betaalbaar in stand te houden. Een generieke heffing op alle post is minder belastend voor de mededinging dan de voorgenomen consolidatie. SEO is gevraagd dit alternatief door te rekenen en te onderbouwen. Vandaag heeft SEO haar rapport gepubliceerd waarmee de discussie over de voorgenomen fusie kan worden heropend.

Van de huidige ca. 2,2 miljard stuks post valt het grootste deel van de zakelijke post buiten de UPD. Door nu deze zakelijke poststukken mee te laten betalen aan de kosten van de volumedaling in de UPD blijft deze dienst op een betaalbaar niveau in stand. Als afgezien van een inflatiecorrectie de volledige kostenstijging vanaf nu betaald zou worden uit een generieke heffing, is pas in 2022 een heffing van 1 cent nodig en zou deze heffing in 2025 hooguit 9 cent per poststuk bedragen. Wanneer de huidige tariferingswijze in stand blijft zou de stijging in 2025 acht keer zo hoog zijn.

Op basis van de beschikbare openbare informatie is door SEO een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de relevante kosten van de UPD. De stakeholders en SEO roepen PostNL en de ACM op de niet openbaar, maar bij hen wél bekende en recente gegevens over volume, opbrengsten en kosten van de UPD beschikbaar te stellen. Daarmee kan een nauwkeuriger bepaling van de generieke heffing worden gemaakt. De stakeholders verwachten dat op basis daarvan de generieke heffing lager kan uitvallen.

Wim Ledder, woordvoerder van de stakeholders en voorzitter van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten, heeft namens de stakeholders het rapport van SEO vandaag aangeboden aan de ACM, met de oproep om op basis van de hen bekende informatie aanvullend onderzoek te laten uitvoeren en de bevindingen mee te nemen in hun beoordeling van de vergunningaanvraag voor de overname van Sandd door PostNL.

Wim Ledder: “Het rapport van SEO maakt duidelijk dat met het alternatief van de generieke heffing de breed levende zorgen over het omvallen van de UPD kunnen worden weggenomen. Wat ons betreft is de discussie over het voorkomen van een aanstaand postmonopolie hiermee heropend. We roepen de ACM op nader onderzoek te verrichten naar dit door SEO gevalideerde alternatief”.

De oranje lijn in de grafiek hiernaast geeft weer hoe de stijging van de kosten t.g.v. de volumedaling in de UPD opgevangen kan worden door een generieke heffing over de totale geadresseerde postmarkt.
De blauwe lijn geeft weer hoe die stijging alleen door de UPD-gebruikers moet worden opgebracht.

Bron: VGP


Gerelateerde artikelen