LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

04
dec

Overheid jaagt pensioenfondsen op kosten met DigiD

Het gebruik van DigiD - het digitale paspoort - en andere digitale overheidsdiensten door pensioenfondsen wordt steeds duurder. Pensioenfondsen dreigen daardoor af te haken. 'Het
stimuleren van pensioenbewustzijn wordt financieel afgestraft', stelt directeur Edith Maat van
de Pensioenfederatie in aanloop naar een overleg in de Tweede Kamer.

Pensioenfondsen maken al langer gebruik van DigiD en de digitale brievenbus van de overheid, bekend als MijnInbox, om deelnemers te informeren over hun pensioen. 'Wij zijn er heel blij mee dat dit kan', zegt Maat.

Vaker inloggen, meer kosten
Sinds vorig jaar moeten de fondsen per keer betalen dat een deelnemer inlogt met DigiD om zijn of haar pensioenoverzicht te bekijken, en ook per keer dat een bericht door het fonds wordt geplaatst in MijnInbox. Hoe vaker deelnemers kijken hoe het gaat met hun pensioen en hoe meer een pensioenfonds communiceert, hoe duurder het is.

De overheid zou daarom volgens Maat 'moeten heroverwegen of het wenselijk is om per inlog fikse kosten door te belasten aan pensioenfondsen en het Pensioenregister'.

Kosten lopen op
Pensioenfondsen dachten twee jaar terug bij elkaar zo'n €2 mln te moeten betalen voor het gebruik van DigiD en MijnInbox, maar de kosten zijn al circa €5 mln. Per inlog betaalt een fonds volgend jaar bijna €0,14 en per bericht €0,40. 'Een digitaal bericht versturen is duurder
dan een brief', aldus Maat.
Bovendien kunnen de kosten de komende jaren verder stijgen. Omdat de overheid DigiD verder wil ontwikkelen, maar ook doordat het aantal gebruikers van MijnInbox onder druk staat. Hoe meer gebruikers, hoe lager de kosten.

De Pensioenfederatie vreest echter dat er geen nieuwe gebruikers meer bij gaan komen en vindt het jammer dat zelfs niet alle overheden er gebruik van maken. 'Bij elke organisatie die stopt met het gebruik, nemen de kosten voor de overblijvende gebruikers toe', waarschuwt de pensioenkoepel. 'Dit is een zichzelf versterkend effect naar de uitgang.'

Enige gebruiker die betaalt
De pensioenfondsen zijn de enige gebruikers van DigiD die de kosten zelf moeten dragen. Alle andere gebruikers zijn overheidsdiensten. Zorgverzekeraars maken ook gebruik van DigiD, die is bijvoorbeeld nodig om het eigen risico aan te passen. Maar hun kosten worden vergoed door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Omdat pensioenfondsen geen aandeelhouders hebben, gaan de stijgende kosten ten laste van het pensioen van de deelnemers. Het alternatief is dat pensioenfondsen overstappen op commerciële aanbieders van digitale identificatie. Maar die markt is nog volop in ontwikkeling. Of er een goed en betaalbaar alternatief komt, is onzeker.

Bron: FD