LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

20
apr

ACM Zienswijze en consultatie: Uitvoeringstoets op conceptwijziging Postwet

Op verzoek van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de ACM een uitvoeringstoets gedaan op de conceptwijziging Postwet.

De conceptwijziging heeft primair tot doel de houdbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid van de universele postdienst (UPD) zeker te stellen. De veranderingen in de wet hebben mede tot doel om de transitie van de postmarkt naar een bredere bezorgmarkt te ondersteunen. Om deze doelen te bereiken worden in de wet enkele wijzigingen in de UPD voorgesteld. Daarnaast wordt de toegangsregulering herzien, waarbij het AMM-instrumentarium wordt vervangen door een wettelijk regime van onderhandelde toegang. Voorts wordt de positie van werknemers versterkt. Tot slot worden waarborgen aangebracht in het geval van een buitenlandse overname. De ACM heeft een aantal observaties bij het conceptwetsvoorstel gedeeld met EZK.

Lees hier de uitgebreide reactie. 

Bron: ACM