LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

04
mei

Solide bedrijfsresultaten in Q1 2020 en hogere vrije kasstroom

PostNL presenteerde maandag 4 mei om 11 uur de eerste kwartaalcijfers.

Hoofdpunten Q1 2020
• Een veilige en gezonde omgeving voor onze medewerkers en klanten blijft onze belangrijkste prioriteit
• Gecommitteerd aan afgegeven 2020 verwachting voor genormaliseerd EBIT tussen € 110 miljoen en
€ 130 miljoen. Onzekerheden rond duur en ernst van pandemie kunnen realisatie hiervan beïnvloeden
• Sterke ontwikkeling Pakketten sinds half maart, mede dankzij een positief prijs/mix-effect
• Verwachte voordelen en synergieën van samenvoeging met Sandd lopen voor op plan
• Groter aantal wenskaarten draagt bij aan gunstige prijs/mix-ontwikkeling
• Verdere daling postvolumes door minder direct mailings sinds half maart
• Beschermingsmaatregelen plus hoger verzuim door pandemie werken door in bedrijfskosten
• Gedisciplineerd werkkapitaalbeheer draagt bij aan hogere vrije kasstroom

CEO statement
Herna Verhagen, CEO PostNL: “In een ongekend eerste kwartaal heeft PostNL een solide resultaat behaald,
leidend tot een hogere vrije kasstroom. De samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd, die op 1 februari is afgerond. De integratie ligt voor op schema voor wat betreft de verwachte voordelen en synergieën.
Dit droeg het eerste kwartaal van 2020 al bij aan de genormaliseerde EBIT.
Bovenal is en blijft een veilige en gezonde omgeving voor onze medewerkers, partners, klanten en de consument onze belangrijkste prioriteit. We passen alle richtlijnen voor het beperken van sociale contacten en voor de gezondheid toe om onze mensen en het publiek zoveel mogelijk te beschermen en hebben aanvullende aanpassingen doorgevoerd in onze werkwijze en op onze locaties. We zijn trots op onze mensen, die zich volledig inzetten om de post, pakketten en andere zendingen, zoals medische goederen en boodschappen, te blijven bezorgen, waardoor mensen zoveel mogelijk thuis kunnen blijven. We volgen de ontwikkelingen op de voet en werken sinds begin maart met een integraal bedrijfscontinuïteitsplan.
Onze financiële positie is sterk. Voortbouwend op ons solide resultaat van het eerste kwartaal blijven we ons
inzetten om de afgegeven verwachting voor 2020 van een genormaliseerde EBIT tussen de € 110 miljoen en € 130 miljoen te realiseren. Voor de toekomst zien we zowel uitdagingen als kansen, zeker nu e-commerce aantrekt en consumenten meer post versturen. Het zicht op de toekomst is echter beperkt en de onzekerheden rond de duur en de ernst van de pandemie bepalen of PostNL deze verwachting daadwerkelijk kan realiseren.”

Mail in Nederland
Het resultaat bij Mail in Nederland werden gekenmerkt door volumedalingen, prijsverhogingen en de
samenvoeging van de postnetwerken van PostNL en Sandd, die op 1 februari 2020 al werd afgerond. De
samenvoeging ligt voor op schema voor wat betreft de verwachte voordelen en synergieën en droeg € 5 miljoen bij aan de genormaliseerde EBIT. De gerealiseerde synergieën werden slechts deels tenietgedaan door eenmalige integratiekosten van € 17 miljoen.
Het volume geadresseerde post daalde het eerste kwartaal met 12,8%*. Naast verwachte substitutie werd deze daling veroorzaakt door de verkiezingen in 2019 (een impact van 1,8%). De coronacrisis zorgde voor een verdere volumedaling van bijna 2%. Het publiek verstuurde weliswaar aanzienlijk meer wenskaarten aan familie en vrienden, maar de partijenpost liet in maart een aanzienlijke daling zien doordat veel advertentiecampagnes werden uitgesteld. Die extra volumedaling werd wel deels gecompenseerd door een positief prijs/mix-effect. De coronapandemie werkte ook door in onze internationale postactiviteiten.
De omzet is het eerste kwartaal licht gestegen tot € 395 miljoen (Q1 2019: € 392 miljoen). Dit was te danken aan
de consolidatie van Sandd (€ 37 miljoen), het effect van de volumedalingen van € (24) miljoen, deels
gecompenseerd door een positief prijs/mix-effect van € 10 miljoen, plus een daling van de overige omzet van
€ 20 miljoen. Dat laatste wordt hoofdzakelijk verklaard door de verkoop van niet-kernactiviteiten.
De genormaliseerde EBIT daalde tot € 5 miljoen (Q1 2019: € 16 miljoen). Dit is het saldo van het totale volumeeffect van € 13 miljoen en het prijs/mix-effect van € 10 miljoen, dat deels werd tenietgedaan door hogere
volume-afhankelijke kosten van € 9 miljoen. De toename van de autonome kosten was € 5 miljoen. De overige kosten stegen met € 13 miljoen en omvatten bijvoorbeeld de integratiekosten voor Sandd en kosten voor maatregelen gerelateerd aan de coronacrisis, die deels werden gecompenseerd door kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen. Het overige resultaat daalde met € 7 miljoen, door met name de verkoop van PCS en
Spotta en de beëindiging van de bezorging van ongeadresseerde post.
De uitvoering van de kostenbesparingsinitiatieven, zoals de aanpassing van het sorteer- en bezorgproces, de
stroomlijning van het personeelsbestand en de centralisatie van de locaties, is volgens plan verlopen.

Lees het hele persbericht hieronder.

 

Bron: PostNL


Gerelateerde artikelen