LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

15
jun

Kabinet aan zet na juridische streep door postfusie

Nu de Rotterdamse rechter de overname van postbedrijf Sandd door PostNL heeft afgekeurd, is de vraag wat het kabinet gaat doen. Terugdraaien van de fusie is onmogelijk— Sandd bestaat niet meer — maar het vonnis negeren is evenmin een optie. De Kamer zal na de flater rond Sandd extra kritisch zijn over plannen voor de postmarkt.

Het was een harde tik op de vingers die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken donderdag van de Rotterdamse bestuursrechter kreeg. In het vonnis staat dat het ministerie inhoudelijk een procedurele fout heeft gemaakt toen het op 27 september 2019 een bijzondere vergunning verleende voor de overname van
Sandd door marktleider PostNL. De rechtbank heeft de vergunning vernietigd. Die vergunning was nodig om de krachtenbundeling toch doorgang te laten vinden. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) had immers kort daarvoor een negatief advies gegeven. Volgens de toezichthouder zou er een ‘monopolist’ ontstaan
met een marktaandeel van ruim 90%. Niet goed voor consumenten, bedrijven en de overheid, die meer moeten gaan betalen.

Maar Economische Zaken (EZ) gaf toch toestemming; het was voor het eerst sinds de invoering van de Mededingingswet in 1997 dat het ministerie gebruik maakte van deze bevoegdheid. Den Haag meende dat er gewichtige redenen van algemeen belang zijn,die zwaarder wegen dan de door de ACM geconstateerde belemmering van de mededinging.

Op 1 februari 2020 was de overname een feit en stapten bijna 5000 van de 14.000 werknemers van Sandd over naar PostNL. Drie bedrijven echter stapten naar de
rechter. Het trio, Kiesjefolders.nl uit Haarlem, De Vos diensten uit Enschede en RM Netherlands uit Waddinxveen, meende dat het niet de kans had gekregen een zienswijze te geven op de beslissing die hun bedrijven naar hun mening ernstig dupeerde.
Er was geen eerlijke mededinging meer.

De rechtszaak werd een soort David tegen Goliath: een paar mkb-ondernemers die het opnamen tegen het ministerie en tegen monopolist PostNL. De kleine folder en postbedrijven wonnen.

Volgens de rechter heeft Keijzer het vergunningsbesluit onzorgvuldig en veel te gehaast genomen. Ook heeft EZ niet alle belemmeringen van de mededinging volledig in kaart gebracht. De marktonderzoeken overtuigden niet en veel aannames waren
onvoldoende onderbouwd. De ACM vormde zich een oordeel na raadpleging van veel externe deskundigen, PostNL en EZ gingen te vaak uit van eigen berekeningen en aannames.

Dat Keijzer vooringenomen was in haar optreden, nam de rechter niet over. Ook de eis van twee bedrijven om een schadevergoeding van €25.000 elk, werd afgewezen.

De vraag is waarom het optreden van het ministerie zo pover was. Naar verluidt  werd Keijzer intern gewaarschuwd dat de handelwijze zou uitdraaien op een debacle.

Volgens de mkb-bedrijven ligt de bal nu bij de staatssecretaris. ‘We zijn altijd bereid om te praten over de toekomst’, zegt een van hun advocaten. Het ministerie heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan.
Het is nu aan het kabinet om te beslissen wat het met de vernietiging van de vergunning gaat doen. Terugdraaien van de fusie is vrijwel onmogelijk — Sandd bestaat niet meer — maar domweg negeren van het vonnis is ook geen optie.

De uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de hervorming van de Postwet van 2009, die nu bij de Tweede Kamerligt. Die is volgens het kabinet nodig omdat postbedrijven steeds meer moeite hebben om te blijven bestaan. De Kamer zal na de flater rond Sandd extra kritisch oordelen over kabinetsplannen voor de postmarkt. 

Bron: FD