LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

08
jul

Houd de Mededingingswet zoals die is, ook al bevalt de uitvoering ervan je niet

Edith Loozen en Maarten Pieter Schinkel schrijven in hun bijdrage ‘Achterdeurtje in de Mededingingswet geeft ruimte aan lobbyisten en moet daarom verdwijnen’ dat artikel 47 van de Mededingingswet (Mw) een ‘ondemocratisch politiek achterdeurtje’ is (FD, 25 juni).

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zou met artikel 47 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunnen overrulen en in een markt kunnen ingrijpen, zoals we recent zagen gebeuren bij de postmarkt. De auteurs zijn bevreesd dat de Mw te veel ruimte biedt en willen artikel 47 uit die wet schrappen. Loozen en Schinkel kunnen het met de interventie van een bewindspersoon niet eens zijn, maar er is helemaal niets ondemocratisch aan. De wet is door het parlement aangenomen, de rechter ziet toe op uitvoering en de staatssecretaris moet zich ook achteraf in de Tweede Kamer verantwoorden voor genomen besluiten. En in dit specifieke geval: artikel 47 wordt zelden aangewend, mededinging staat bij het ministerie van Economische Zaken hoog in het vaandel, en soms moet je nu eenmaal de mogelijkheid bieden het niet eens te zijn met de toezichthouder. Bij de fusie van PostNL en Sandd ging dat zeker niet door een wettelijke ‘achterdeur’ maar vol door de openstaande voordeur. De bijdrage van de auteurs klinkt dan ook een beetje van: het besluit bevalt mij niet dus de regels moeten we daarom veranderen.

Het staat iedereen vrij iets van artikel 47 te vinden. Maar laten we vooral wetgeving koesteren die een dergelijke optie tot interventie bevat. Het dwingt bewindspersonen namelijk om kleur te bekennen en dat heel goed te onderbouwen. En belangrijker: het biedt juristen, rechters, politici en lobbyisten de ruimte om mee te denken om eventueel tot een afwijkend standpunt te komen.

Peter van Keulen is werkzaam bij Public Matters en oprichter van de Beroepsorganisatie voor Public
Affairs (BvPA).

Bron: FD