LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

08
okt

Duurzame last mile: consument wil wachten maar niet betalen

De consument is nog minder bereid te betalen voor een duurzame last mile dan voor corona. Bijna de helft wil wel wachten op een groene levering.

Wachten ja, betalen ho maar. Nog altijd is duurzame mile niet besteed aan de Nederlandse consument. Tenminste als ervoor betaald moet worden. Wachten wil men wel. Dat blijkt uit de nieuwe Duurzaamheidsmonitor voor de e-commercesector van Thuiswinkel.org, die is uitgevoerd door StakeholderWatch.

42 procent van de consumenten zijn positief over langer wachten op een bestelling als dat duurzamer is. Slechts 12 procent zegt dit niet te willen doen. 15 procent van de consumenten is bereid om te betalen voor een bezorging met minder CO2-uitstoot. Dit percentage is iets gedaald, want voor de COVID-19-crisis was dit nog 17 procent. Dat komt overeen met het onderzoek eind vorig jaar van Trusted Shops.

Duurzame last mile populairder in de stad
Inwoners van stadscentra (24%) zijn veel vaker bereid om te betalen voor een duurzame levering dan mensen die wonen in woonwijken (17%), in een dorp (14%), of buiten de bebouwde kom (10%). 23% van de centrumbewoners laat duurzaamheid van de webwinkel ook meewegen in het besluit om daar al dan niet een aankoop te doen. Bij inwoners van een dorp (16%), buitenwijk (18%) of op het platteland (18%) is dit een stuk minder het geval. Stadsbewoners kiezen ook vaker een afhaalpunt uit duurzaamheidsoverwegingen: 35% van de centrumbewoners en 33 procent van de inwoners van een buitenwijk kiest bewust voor afhaalpunten. Bij dorps- en plattelandsbewoners gaat dit om respectievelijk 28 en 25 procent. Mensen in een stadscentrum voelen zich ook vaker bezwaard over een bestelling (18%) ten opzichte van een percentage tussen de 7 en 11 procent voor de groepen buiten het centrum.

Verschil in generaties
Opvallend is dat vooral Millennials (geboren tussen 1980 en 1994), in vergelijking met andere generaties, in het laatste half jaar steeds minder bereid zijn om duurzame keuzes te maken als het gaat om online winkelen. De oudste generatie (babyboomers, geboren tussen 1946 en 1961) is het meest geneigd tot duurzaam gedrag bij het online winkelen. Liefst 50% is zeer bereid om langer te wachten op een bestelling als dat duurzamer is en 17% wil extra betalen voor minder CO2-uitstoot.

Duurzaamheid bij Millenials daalt
De Millennials stonden tot de zomer van 2020 ook te boek als duurzaam: 40% procent van hen was bereid te wachten en 18% gaf aan te willen betalen voor minder CO2-uitstoot. Sinds de zomer daalt dit animo echter snel: inmiddels wil nog maar een derde van de Millennials wachten (34%) en geeft nog maar 13% aan te willen betalen. Daarmee daalt hun bereidheid om te betalen voor CO2-reductie tot onder dat van Generatie X (1961-1980) en Generatie Z (1996-2005) met respectievelijk 14% en 18%. Geen enkele generatie voelt zich vaak bezwaard als het gaat om online winkelen, al komt dit bij de jongere generaties GenZ (14%) en Millennials (12%) wel vaker voor dan bij Boomers en Generatie X (7%).

Kennisgebrek over duurzame last mile
Uit de Duurzaamheidsmonitor blijkt dat 63 procent van de consumenten bezorging bij een afhaalpunt en dan zelf met de fiets ophalen ziet als een milieuvriendelijke optie. Wijnand Jongen, Thuiswinkel: “Een afhaalpunt levert, in tegenstelling tot het beeld dat er bestaat, op dit moment geen milieuwinst op ten opzichte van thuisbezorgen, zelfs wanneer de consument het pakket lopend of met de fiets ophaalt. Het heeft wel die potentie als een groot deel van de consumenten voor deze optie zou kiezen.”

Bestelbusjes e-commerce
Gevraagd naar hoeveel van de bestelbussen in Nederland voor de e-commercesector rijden, zijn de schattingen van consumenten vele malen hoger dan de werkelijkheid. 36% van de respondenten denkt dat 30-50% van de bestelbussen pakketten rondbrengt en 32% denkt zelfs 50-80%. Jongen: “De perceptie loopt ook hier scheef met de werkelijkheid. Het percentage bestelbusjes dat voor de e-commercesector rijdt, is namelijk slechts 5% (in de stad), zo blijkt uit onderzoek van een aantal onderzoeksbureaus in opdracht van de Topsector Logistiek. De uitstoot van de e-commercelogistiek is in totaal circa 252.000 ton CO2. Dit komt overeen met ongeveer 2,5% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot in de logistieke stromen.

Bron: Logistiek.nl