LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

23
okt

Gedreven door e-commerce versnelt de groei van de Belgische postsector

Uit het postobservatorium van het BIPT blijkt dat de groei van de postmarkt in termen van omzet in 2019 versneld is naar +4,7 %. Het segment van pakjes en snelpost blijft snel groeien met +15,7%, terwijl de
volumes van brievenpost met -7,2% hun sterkste daling sedert 2010 laten optekenen.

Sedert begin 2012 houdt het BIPT een observatorium bij van de markt voor postale activiteiten in België.
Uit de recente mededeling van het observatorium van het BIPT blijkt dat de tendensen die de
jongste jaren waren begonnen, zich in 2019 voortzetten op de Belgische postmarkt. De versnelling van de sectorgroei in 2019, met 4,7% tegenover 3,5% in 2018, houdt enerzijds verband met de sterke groei van het segment van pakjes en snelpost dat binnen de sector
aan belang wint, en anderzijds met een zwakkere daling van de omzet in de brievenpost in vergelijking met de voorgaande jaren.

In het pakjes- en snelpostsegment hebben de volumes in 2019 hetzelfde groeitempo aangehouden: 15,7% tegenover 15,8% in 2018. De omzet is in 2019 wel met 10,6% toegenomen. In 2018 bedroeg die 9,4%.

Per Belgische inwoner worden gemiddeld 15 pakjes
per jaar geleverd of een pakket om de 24 dagen. Ter vergelijking: in 2010 werden er per inwoner minder dan 6 pakjes per jaar geleverd, ofwel één pakje om de 64 dagen.

Bij de brievenpost is er de grootste volumedaling geweest sinds 2012; in 2019 bereikt deze -7,2%, terwijl ze in 2018 -5,1% bedroeg. Omgekeerd is de daling in termen van omzet in 2019 met -1,11% het kleinst geweest sedert 2012; in 2018 ging het om -1,8%. Dit verschil tussen de evolutie van de omzet en die van de volumes houdt verband met de sterke prijsstijging in
2019 van bpost. In vergelijking met 2010 zijn de volumes met 35,6% gezakt en de inkomsten met 20%. Zo bedroeg in 2019 het aantal brieven per inwoner gemiddeld 125 brieven per jaar, tegenover 204 in 2010.

In het segment van de kranten en tijdschriften versnelt de daling van de volumes en van de inkomsten: -6% in 2019 tegenover -3,7% in 2018 wat het volume betreft en -4,8% in 2019 tegenover -2,7% in 2018 wat de inkomsten betreft. Sinds 2011, het jaar waarin dit segment
de hoogste volumes haalde, zijn deze met 22,4% achteruitgegaan.

In 2019 hebben de operatoren van onze steekproef in totaal 123 miljoen euro geïnvesteerd in de postsector. Het gaat om een stijging met 30,3% ten opzichte van 2018. In vergelijking met 2010 ligt het niveau van investeringen in 2019 zelfs 61,5% hoger.
Dankzij zijn website www.postaalpunt.be kant het BIPT ook de evolutie van de postale netwerken in kaart brengen. Terwijl het aantal servicepunten van de operatoren bijna constant is gebleven op 7.774 en het aantal pakketautomaten licht gestegen is tot 186 locaties, hebben we een afname (-20,6%) vastgesteld van het aantal brievenbussen tot 10.005.

Bron: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)