LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

09
dec

PostNL en vakorganisaties bereiken definitieve cao-akkoorden

De leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP), CNV Publieke Diensten en FNV hebben ingestemd met het principeakkoord over de nieuwe cao voor PostNL en de cao voor zaterdagbestellers.

PostNL en de vakbonden bereikten medio november al een principeakkoord. Nu is het definitief. Er is een loonstijging afgesproken van in totaal 5,5 procent in twee jaar en een eenmalige uitkering van 0,5 procent. In de cao zijn ook afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, dat PostNL meer pakketbezorgers in loondienst neemt en een vergoeding voor thuiswerken.

Daarbij komt nog de al eerder aangekondigde 250 euro coronabonus vanwege de enorme drukte. Mensen met een kantoorbaan krijgen een thuiswerkvergoeding van 45 euro netto per maand. De cao-partijen hebben ook afspraken gemaakt om concurrentie op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de pakkettensector tegen te gaan.

Loon en arbeidsomstandigheden
Het cao-akkoord omvat een structurele loonstijging van in totaal 5,5 procent in twee jaar, een resultaatafhankelijke uitkering van 2 procent over 2020 en een eenmalige uitkering van 0,5 procent in december 2020. Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, hebben de partijen de intentie om afspraken te maken voor het verminderen van zware pakketten (> 23 kg) in de pakkettensector. Arbeidsomstandigheden is al jaren een heikel punt bij PostNL. Het pakketbedrijf werd recent nog beticht van ‘moderne slavernij.’

FNV hogere verwachting
Hoewel FNV het voorstel voorlegt aan zijn leden. had de vakbond meer verwacht. Vooral het loonbod staat volgens de bond niet in verhouding tot de resultaten die PostNL het afgelopen jaar boekte.
Mariska Exalto, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Voor de medewerkers in de laagste loonschalen hadden wij gehoopt op meer waardering. Dit zijn de mensen die er voor zorgen dat heel Nederland nog steeds pakketjes en brieven thuis ontvangen.’

PostNL cao’s
PostNL is met zo’n 40.000 medewerkers een van de grootste werkgevers van Nederland. De cao voor PostNL geldt voor bijna 18.000 medewerkers van PostNL. De cao voor zaterdagbestellers betreft ruim 300 medewerkers. Postbezorgers hebben een eigen cao.

Bron: Logistiek.nl