LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

24
feb

Interview Resi Becker: Argwaan over briefstemmen? Politici zijn bij PostNL ‘van harte welkom’

Zo’n 240 duizend 70-plussers kunnen, als ze dat willen, al deze week hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart. Briefstemmen is voor Nederland een nieuw fenomeen. Heeft PostNL alles op orde? Directeur post Resi Becker vertelt hoe alles is georganiseerd.

Er zijn politieke wetenschappers die verwachten dat briefstemmen, waar 2,4 miljoen 70-plussers gebruik van kunnen maken, een positief effect zal hebben op de opkomst. De kiezer wordt het makkelijk gemaakt: thuis invullen, even langs de brievenbus en klaar. Zie de recente Amerikaanse verkiezingen.

Er zijn er ook die nu al voorspellen dat er straks, op en na 17 maart zelf, gedonder komt van deze coronaproof vorm van stemmen. Die horen de verliezers al: is het allemaal wel goed gegaan met die post, is werkelijk iedere stem geteld? Zie de recente Amerikaanse verkiezingen.

Directeur post Resi Becker van PostNL wil ‘bedrijfsgevoelige’ informatie niet publiek delen, maar argwanende politici zijn van ‘harte welkom’ bij PostNL, zegt ze, om zich op de hoogte te stellen van het hele sorteer- en bezorgproces.

Hebben zich al politici gemeld?
‘Nee. Het aanbod staat nog. We zijn bereid een toelichting te geven in een vertrouwelijke setting.’

U bent toch al begonnen met het hele proces?
‘Gemeenten bepalen hoe ze het geregeld willen hebben. Het kan zijn dat wij stempassen bezorgen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook een partij uit de regio zijn. Wij zijn sinds 10 februari bezig met het bezorgen van stempassen. En vanaf deze week met de briefstembiljetten en bijbehorende enveloppen. De kandidatenlijsten bezorgen we apart, daar zijn we ook al mee bezig. Wie het allemaal binnen heeft zou nu daadwerkelijk kunnen gaan stemmen’.

Uiteindelijk komen al die briefstemmen, althans die per post worden gedaan en niet naar een afgiftepunt worden gebracht, bij jullie terecht. Heeft PostNL speciale beveiligingsmaatregelen getroffen?
‘We hebben in onze vijf sorteercentrales groepen vast personeel speciaal opgeleid voor dit werk. We hebben een beveiligd proces ingericht. Na het sorteren slaan we de post op in een kamer die ook onder speciaal toezicht van camera’s staat. Wij willen de post zo kort mogelijk bij ons hebben. Dus tot het moment dat de chauffeur daadwerkelijk de enveloppen kan bezorgen bij een vast contactpunt van de gemeenten. De chauffeurs hebben ook weer een speciale opleiding gehad en rijden routes met alleen deze post. Elke werkdag.’

Is dit een majeure operatie voor PostNL of vooral een bijzondere?
‘Even ter relativering: we bezorgen elke dag 8 miljoen brieven. Hoeveel mensen van die 2,4 miljoen stemgerechtigden boven de 70 jaar gebruik gaan maken van briefstemmen, weten we niet. Of nu 30 of 40 procent daarvan gebruik gaat maken, het maakt voor ons niet zoveel uit. Op de antwoordenveloppe van briefstemmers staat een gemeentelijk uniek antwoordnummer én een specifieke code. Zo kunnen we snel en veilig sorteren. Het belangrijkste voor ons is dat we het hele proces veilig kunnen inrichten. Ons personeel is er trots op dat we dit kunnen doen. Dat voelen we nu al.’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken beklemtoont dat 70-plussers die per brief willen stemmen uiterlijk vrijdag 12 maart om 17.00 uur de spullen in de brievenbus moeten doen. Wat gebeurt er met de enveloppen die om welke reden dan ook later op de post worden gedaan?
‘Voor het weekeinde van 13 en 14 maart hebben we afgesproken de brievenbussen extra te lichten. De meerkosten daarvan zijn 200 duizend euro. Die worden betaald door het ministerie. Die extra lichtingen zijn bedoeld om zoveel mogelijk van die post nog op tijd bij de gemeente te krijgen.’

Zo veel mogelijk? Dat is iets anders dan de garantie bieden dat alle stemmen nog op tijd bij de gemeente belanden.
‘De zorgvuldigheid van sortering kost tijd en het is echt belangrijk dat mensen proberen hun briefstem uiterlijk die vrijdag de 12de en dan voor vijf uur ’s middags op de bus te doen. Als je dat om welke reden dan ook niet redt en je wilt toch een briefstem uitbrengen, ga dan naar een gemeentelijk afgiftepunt. Dat is in dat geval het beste om te doen.

Een van de argumenten van minister Ollongren om briefstemmen niet voor iedereen toe te staan is dat de post het niet zou kunnen verwerken. Is dat zo?
‘Wij hebben ons geconcentreerd op de vraag om die 70-plussers te faciliteren. Iets anders is niet aan de orde.’

Bron: De Volkskrant