LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Europa

Omdat de postverzending van de leden van de VGP zich niet alleen binnen Nederland afspeelt, worden de belangen ook internationaal op de kaart gezet. Via de Europese Commissie en via internationale partijen met gelijkluidende doelstellingen als die van de VGP.

 

ERGP – The European Regulators Group for Postal Services

ergp(1).jpg

The European Regulators Group for Postal Services is an advisory group to the European Commission. It facilitates consultation and cooperation between the independent National Regulatory Authorities (NRAs) in EU countries, and between NRAs and the Commission to help consolidate the internal market for postal services and ensure the consistent application of the postal/parcel legislation.

(VGP-afgevaardigden reizen met regelmaat af naar Brussel om door ERGP-georganiseerde workshops en stakeholders fora bij te wonen)

 Website

 

EU Wetgeving / oprichting van een interne postmarkt

De interne markt in de postsector werd vanuit wetgevend oogpunt in 2008 voltooid met de goedkeuring van Richtlijn 2008/6/EG. De geleidelijke openstelling en liberalisering van de markt voor postdiensten in de EU ging een beslissende fase in. De lidstaten moeten een kwalitatief hoogstaande en betaalbare universele postdienst waarborgen in de hele EU. De hervorming van de Europese postsector stoelt hoofdzakelijk op de oprichting van onafhankelijke nationale regelgevende instanties. Zij voorziet tevens in het regelgevingskader dat onder meer nodig is voor de omschrijving van de verplichtingen betreffende het leveren van de universele dienst en de tariefbeginselen, door de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor doorzichtigheid van de rekeningen van leveranciers van de universele dienst alsmede de vaststelling van normen die van toepassing zijn op de verrichting van de universele dienst en toezicht op de naleving ervan.

BESLUIT

Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap

Meer informatie