LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Postwet

In Nederland is op dit moment de Postwet van toepassing. Deze is het laatst herzien op 4 juni 2015.
Een officiële bekendmaking hiervan staat hier in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 17 juni 2015.

Hoe zitten de regels voor de postmarkt in elkaar?
De ACM let erop of iedereen op de postmarkt zich aan de Postwet houdt. De regering heeft de Postwet uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen. De ACM vult haar beleidsruimte verder in met beleidsregels.

In het voorjaar van 2019 heeft een consultatie plaatsgevonden in verband met de wijziging van de postwet 2009. Ook de VGP is gevraagd hierop een reactie te geven.

Eind maart 2020 is een wetsvoorstel wijziging Postwet aan de Tweede Kamer aangeboden.
Het wetsvoorstel en achterliggende stukken staan hier:

(door de coronacrisis zal behandeling van het wetsvoorstel ongetwijfeld vertraging oplopen)