LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Postwet

In Nederland is op dit moment de Postwet van toepassing. Deze is het laatst herzien op 4 juni 2015. De integrale tekst is te lezen en te downloaden op deze overheidswebsite

Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van de Postwet 2009 tot modernisering en flexibilisering van de universele postdienstverlening (modernisering UPD)
[Officiële bekendmaking in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden d.d. 17 juni 2015]

Overheidspublicaties rondom de behandeling van de Postwet in de Eerste en Tweede Kamer zijn hier te zoeken en te raadplegen.

[zoeken op dossiernummer 30536]