LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Branche- / Belangenverenigingen

In de afbeelding hiernaast is zichtbaar waar de VGP zich bevindt ten opzichte van andere branche- en belangenorganisaties. De VGP wil nadrukkelijk de dialoog met deze verenigingen aangaan.

 

DDMA

ddma.jpg

DDMA is de branchevereniging voor dialoogmarketing. DDMA omvat alle kanalen voor DM, van folder tot e-mail, van telefoon tot interactieve televisie. DDMA heeft zowel opdrachtgevers als leveranciers als lid. DDMA vertegenwoordigt de belangen van alle partijen in de branche door kennis over dialoogmarketing als effectief verkoopinstrument te vergroten.


www.ddma.nl 

 

EMOTA

emota.png

The European Distance Selling Trade Association (EMOTA), is the representative Association for the distance selling trade sector in Europe.

EMOTA comprises 22 national associations in 21 countries (16 from the European Union as it is today)

www.emota.eu

 

De Mediafederatie

MediaFederatie

De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland en draagt het innovatieve karakter van de sector uit. De bij de Mediafederatie aangesloten leden vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 90 procent van de Nederlandse uitgeefsector.

https://mediafederatie.nl/

 

PUG

pug.jpg

De Postal Users Group (PUG) is een ad hoc-platform van belangrijke EU-post-gebruikers en hun vertegenwoordigende organisaties. Sinds de oprichting in 1996 heeft PUG zich actief ingezet voor de oprichting van een interne markt voor postdiensten.
Het PUG-lidmaatschap bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfssectoren die grote bulkmailingen verzenden, zoals de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), de Federatie van Europese Direct en Interactieve Marketing (FEDMA), de Europese E-commerce en Mail Order Traders Association (EMOTA), van de European Publishers Council (EPC), de Federatie van Europese Uitgevers Periodieken (FAEP), de European Newspaper Publishers Association (ENPA), de Europese Directory Publishers Association (EAPD), de Federation des editeurs Europeens (FEP-FEE) en de Europese Express Association (EEA) én de VGP.

Website PUG

 

TLN

tln.png

Transport en Logistiek Nederland behartigt de belangen van 12.000 transportbedrijven en logistieke dienstverleners. In totaal zet het beroepsgoederenvervoer over de weg 90.000 vrachtauto’s en 10.000 bestelauto’s in voor haar klanten. Daarmee vervoert het beroepsvervoer 450 miljoen ton goederen per jaar voor Nederlandse en buitenlandse producenten en consumenten. TLN behartigt de belangen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

www.tln.nl

 

Thuiswinkelorganisatie

thuiswinkel-org.jpg

De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg Keurmerk voeren en die het keurmerk bewaakt. De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting. Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post, televisie, et cetera.

www.thuiswinkel.org

 

Postfilter

postfilter-logo-cmyk.jpg

De missie van Postfilter:

Postfilter is de instantie die consumenten beschermt tegen (irritatie over) ongevraagde geadresseerde post door hen zelf te laten kiezen welke post aansluit bij hun behoeften en door bedrijven te verplichten respectvol met de wensen van consumenten om te gaan. Postfilter kan door effectieve zelfregulering in de markt van geadresseerde reclamepost consumenten de regie geven over hun eigen brievenbus. Hiermee kan aanvullende wet- en regelgeving worden voorkomen.

Doelstellingen van Postfilter:

• Consumenten de mogelijkheid geven om zelf te laten kiezen welke geadresseerde reclamepost welkom is.
• Nabestaanden de mogelijkheid geven om de gegevens van een overledene te registreren zodat op die naam geen reclamepost meer wordt ontvangen.
• Bedrijven de mogelijkheid geven om de wensen van de consumenten en nabestaanden te respecteren, waarmee:
   - invulling kan worden gegeven aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen,
   - aan de zelfreguleringsverplichtingen kan worden voldaan (Code Postfilter),
   - klachten kunnen worden voorkomen,
   - effectiever kan worden gecommuniceerd,
   - in de gehele keten doelmatiger kan worden gewerkt (efficiency).
• Bedrijven verplichten compliant marketing te laten bedrijven, volgens Code Postfilter.
• Voorkomen van de invoering van aanvullende wet-& regelgeving.

Code Postfilter is onderdeel van de Nederlandse Reclamecode. Code Postfilter geldt voor alle bedrijven in Nederland. De Reclame Code Commissie ziet toe op juist gebruik:
•  ontvangt klachten,
•  voert onderzoeken uit,
•  doet uitspraken,
•  publiceert klachten en uitspraken.

www.postfilter.nl