LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Branche- / Belangenverenigingen

In de afbeelding hiernaast is zichtbaar waar de VGP zich bevindt ten opzichte van andere branche- en belangenorganisaties. De VGP wil nadrukkelijk de dialoog met deze verenigingen (blijven) aangaan.

 

DDMA

ddma-1-300x263.png

"DDMA (Data Driven Marketing Association) is namens 335 organisaties de vereniging voor marketing en data. Ons doel is de data driven marketing sector op een hoger plan te tillen onder het motto ‘Data, maak er iets moois van‘. Dat doen we op basis van drie pijlers:

 • Wat kan: Onze 335 leden halen en brengen bij ons kennis over het inzetten van data om relevant te kunnen communiceren met hun doelgroepen. Daarom organiseren wij met en voor hen netwerk- en kennisbijeenkomsten. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor onze commissies.
 • Wat mag: Wij eisen van onze leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes. Daarom ondersteunen wij onze leden met juridisch advies op het gebied van datasecurity en privacy. Ook hebben wij het keurmerk Privacy Waarborg in het leven geroepen. Het waarborg controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens bij het toesturen van reclame. Daarnaast spreken wij met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.
 • Wat moet je willen: Datagebruik brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wij helpen onze leden een visie op datagebruik te ontwikkelen. Daarnaast praten we met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.

www.ddma.nl 

 

EMOTA

emota.png

EMOTA is the European level umbrella federation representing Online and Omni Channel trade across Europe. The main mission of EMOTA is to promote e-Commerce and help policy makers remove any barriers to trade. The Association also supports and promotes the work of its member organizations in response to ever-changing market conditions and demanding customer needs

www.emota.eu

 

De Mediafederatie

 

MediaFederatie

De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven in Nederland en heeft de volgende doelstelling:
Het uitdragen van het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s. Voor uitgeverij- en mediabedrijven vormt de Mediafederatie een platform voor kennisdeling en innovatie.

De Mediafederatie signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.
De volgende vijf brancheorganisaties zijn op dit moment aangesloten:

 • Groep Algemene Uitgevers (GAU);
 • GEU;
 • Magazine Media Associatie (MMA);
 • Media voor Vak & Wetenschap (MVW);
 • NDP Nieuwsmedia.
 • https://mediafederatie.nl/

https://mediafederatie.nl/

 

TLN

tln.png

"Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.000 leden.
TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.
TLN is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het bijzonder.

Ons doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten we een beweging op gang brengen.

Dit doen we door van buiten naar binnen te denken. Het verbinden van onze leden staat hierbij centraal, net als het bieden van gerichte en kwalitatief hoogwaardige collectieve en individuele diensten.
De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst."

www.tln.nl

 

Thuiswinkelorganisatie

thuiswinkel-org.jpg

Thuiswinkel.org is hét inspirerende digital commerce-netwerk dat (web)winkels die producten en/of diensten verkopen, ondernemers en hun medewerkers helpt succesvoller te zijn. We bieden relevante en praktische oplossingen met de keurmerken Thuiswinkel Waarborg & Thuiswinkel Zakelijk, Thuiswinkel Reviews, juridische tools, belangenbehartiging, (markt)onderzoek en educatieplatform Thuiswinkel e-Academy.

www.thuiswinkel.org

 

Postfilter

postfilter-logo-cmyk.jpg

Stichting Postfilter ('Postfilter') beheert vanaf 1 oktober 2009 het Nationaal Overledenenregister en het Nationaal Postregister.

Stichting Postfilter (‘Postfilter’) is een zelfregulerings-initiatief van de volgende branche-/belangen-organisaties:

 • DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing),
 • Thuiswinkel.org (branchevereniging voor bedrijven met producten en/of diensten op afstand),
 • Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie van goede doelen, voorheen VFI),
 • VGP (Vereniging Grootgebruikers Postdiensten),
 • Mediafederatie (voorheen: Nederlands Uitgevers Verbond),
 • KVGO (belangenorganisatie voor werkgevers in de grafimedia-branche),
 • PostNL

Postfilter biedt vanaf 1 oktober 2009 bedrijven en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid de bestanden, die worden gebruikt voor het versturen van geadresseerde reclamepost te ontdubbelen/schonen met de gegevens van overleden personen uit het Nationaal Overledenenregister. Ook biedt Postfilter vanaf 1 oktober 2009 bedrijven en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid de bestanden, die worden gebruikt voor prospectieactiviteiten (werving nieuwe klanten), te ontdubbelen/schonen met het Nationaal Postregister. Hiermee wordt het verzoek van de consumenten om geen ongevraagde geadresseerde reclamepost te ontvangen gerespecteerd. Voor de leden van de aangesloten branche-/belangen-organisaties is het gebruik van de diensten van Postfilter (Nationaal Overledenenregister en Nationaal Postregister) kosteloos. Bedrijven die niet zijn aangesloten bij één van de aangesloten branche-/belangenorganisaties kunnen tegen een vergoeding gebruik maken van de diensten van Postfilter. De kosten van Postfilter worden gedragen door de aangesloten branche-/belangenorganisaties en de Nederlandse postbedrijven.

www.postfilter.nl