LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Branche- / Belangenverenigingen

In de afbeelding hiernaast is zichtbaar waar de VGP zich bevindt ten opzichte van andere branche- en belangenorganisaties. De VGP wil nadrukkelijk de dialoog met deze verenigingen (blijven) aangaan.

 

DDMA

ddma-1-300x263.png

"DDMA (Data Driven Marketing Association) is namens 335 organisaties de vereniging voor marketing en data. Ons doel is de data driven marketing sector op een hoger plan te tillen onder het motto ‘Data, maak er iets moois van‘. Dat doen we op basis van drie pijlers:

 • Wat kan: Onze 335 leden halen en brengen bij ons kennis over het inzetten van data om relevant te kunnen communiceren met hun doelgroepen. Daarom organiseren wij met en voor hen netwerk- en kennisbijeenkomsten. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor onze commissies.
 • Wat mag: Wij eisen van onze leden dat zij handelen binnen het kader van de wet en de gedragscodes. Daarom ondersteunen wij onze leden met juridisch advies op het gebied van datasecurity en privacy. Ook hebben wij het keurmerk Privacy Waarborg in het leven geroepen. Het waarborg controleert of organisaties zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens bij het toesturen van reclame. Daarnaast spreken wij met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.
 • Wat moet je willen: Datagebruik brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Wij helpen onze leden een visie op datagebruik te ontwikkelen. Daarnaast praten we met de stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.

www.ddma.nl 

 

EMOTA

emota.png

EMOTA is the European level umbrella federation representing Online and Omni Channel trade across Europe. The main mission of EMOTA is to promote e-Commerce and help policy makers remove any barriers to trade. The Association also supports and promotes the work of its member organizations in response to ever-changing market conditions and demanding customer needs

www.emota.eu

 

De Mediafederatie

 

MediaFederatie

De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven in Nederland en heeft de volgende doelstelling:
Het uitdragen van het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s. Voor uitgeverij- en mediabedrijven vormt de Mediafederatie een platform voor kennisdeling en innovatie.

De Mediafederatie signaleert ontwikkelingen op maatschappelijk, sociaaleconomisch, politiek en juridisch gebied. De activiteiten worden daar zo veel mogelijk op afgestemd, met als doel het creëren van een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat voor uitgevers.
De volgende vijf brancheorganisaties zijn op dit moment aangesloten:

 • Groep Algemene Uitgevers (GAU);
 • GEU;
 • Magazine Media Associatie (MMA);
 • Media voor Vak & Wetenschap (MVW);
 • NDP Nieuwsmedia.
 • https://mediafederatie.nl/

https://mediafederatie.nl/

 

TLN

tln.png

"Transport en Logistiek Nederland (TLN) is dé ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.000 leden.
TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en Europees.
TLN is een gezaghebbende gesprekspartner voor overheid en politiek, bestuur en leden, ketenpartners en andere maatschappelijke belanghebbenden op het gebied van logistiek en daarbinnen transport in het bijzonder.

Ons doel is om met draagvlak van onze leden bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de sector. Hiertoe moeten we een beweging op gang brengen.

Dit doen we door van buiten naar binnen te denken. Het verbinden van onze leden staat hierbij centraal, net als het bieden van gerichte en kwalitatief hoogwaardige collectieve en individuele diensten.
De logistieke sector is één van de topsectoren waarin Nederland uitblinkt, ook wereldwijd. Om deze positie te behouden, is het van groot belang dat de sector goed inspeelt op de geschetste trends en ontwikkelingen. Dit draagt bij aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Nu en in de toekomst."

www.tln.nl

 

Thuiswinkelorganisatie

thuiswinkel-org.jpg

Thuiswinkel.org is hét inspirerende digital commerce-netwerk dat (web)winkels die producten en/of diensten verkopen, ondernemers en hun medewerkers helpt succesvoller te zijn. We bieden relevante en praktische oplossingen met de keurmerken Thuiswinkel Waarborg & Thuiswinkel Zakelijk, Thuiswinkel Reviews, juridische tools, belangenbehartiging, (markt)onderzoek en educatieplatform Thuiswinkel e-Academy.

www.thuiswinkel.org

 

Postfilter

postfilternieuwelogo2021.png

Postfilter is onderdeel van Stichting Postfilter, waar ook het Nationaal Overledenenregister onder valt. De stichting is in 2009 opgericht als zelfreguleringsinitiatief, en is een initiatief van verschillende branche- en belangenorganisaties:

 • DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing),
 • Goede Doelen Nederland (brancheorganisatie van goede doelen, voorheen VFI),
 • KVGO (belangenorganisatie voor werkgevers in de grafimedia-branche),
 • Mediafederatie (voorheen: Nederlands Uitgevers Verbond),
 • Thuiswinkel.org (branchevereniging voor bedrijven met producten en/of diensten op afstand),
 • VGP (Vereniging Grootgebruikers Postdiensten) en
 • PostNL

Nederlandse bedrijven hebben de mogelijkheid om met consumenten te communiceren via geadresseerde reclamepost. Als u daar geen behoefte aan heeft, willen ze dat graag weten. Daarom zijn Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties Postfilter gestart: een gratis meldpunt, waar u eenvoudig zelf vastlegt welke ongevraagde geadresseerde reclamepost u niet wilt ontvangen.

Ondersteund door Stichting Reclame Code
Bedrijven zijn in Nederland verplicht om uw geregistreerde Postfilter-voorkeuren te respecteren. Deze regels zijn vastgelegd in de Code Postfilter, en worden gecontroleerd door de Stichting Reclame Code. Krijgt u tóch post die niet welkom is? Meld dit dan eerst bij de afzender. Reageert deze niet binnen 4 weken of bent u ontevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.

www.postfilter.nl