LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Toezichthouder postmarkt

De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben met ingang van 1 april 2013 hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De Autoriteit Consument en Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven. 

De ACM houdt toezicht op de postmarkt. Sinds de liberalisering hebben met name zakelijke verzenders profijt van meer keuze en betere prijzen. Ook zijn er specifieke regels die gelden voor alle postvervoerders in Nederland.

Toezicht op post
Steeds meer communicatie vindt plaats via de e-mail, social media of mobiele telefoon. Daardoor wordt er minder post verstuurd. Sinds april 2009 is de postmarkt volledig vrijgegeven voor concurrentie. Daardoor kan post niet alleen door PostNL, maar ook door andere postbedrijven worden bezorgd. Vooral voor grote verzenders van zakelijke post zoals banken en verzekeringsbedrijven levert dit meer mogelijkheden op.

De ACM houdt toezicht op de postmarkt. Dit betekent onder andere in de gaten houden of postbedrijven voldoende veilig omgaan met post van verzender tot ontvanger. Verder controleren zij of postbedrijven een klachtenregeling hebben.

PostNL heeft de verplichting om vijf dagen in de week post te bezorgen in Nederland. Daarbij moet over een jaar genomen minimaal 95% van de brieven op de dag na verzending worden bezorgd. PostNL bezorgt geen post op zondag, maandag en officiële feestdagen. Rouwpost en medische post worden wel op maandag bezorgd. De ACM controleert of PostNL aan deze verplichtingen voldoet.


www.acm.nl