LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Privacy

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe de VGP omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website.

De VGP gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt de VGP passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw gegevens.

Identiteit van de onderneming
Vereniging Grootgebruikers Postdiensten, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30217512.

Met welk doel verzamelen wij gegevens?
De VGP registreert gegevens (zoals onder andere de NAW-gegevens, het e-mail-adres en [mobiele] telefoonnummer) van leden. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie en de ledencommunicatie.

Contact- of aanmeldformulier & e-mail
Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Nieuwsbrief
Wij versturen enkele malen per jaar een (algemene) nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen aan het mailbestand toegevoegd indien u zich specifiek voor de nieuwsbrief aanmeldt. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee u zich ook weer kunt afmelden. Het mailbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw gegevens
Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of verwijderd, neem dan contact met ons op via info@vgpnl.nl.

Gebruik van anonieme bezoekersgegevens
Voor de meting van webstatistieken verzamelt de VGP anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de VGP haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht.


Deze versie dateert van 22 mei 2018