LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Praktisch toepasbare toegevoegde waarde

De VGP heeft recent in meerdere kwesties praktische voor haar leden direct toepasbare toegevoegde waarde gecreëerd.

Door goed te luisteren naar wat er onder haar leden leeft heeft de VGP de transparantie in contractvoorwaarden verbeterd. In meerdere gevallen heeft dit direct geleid tot besparingen voor haar leden.

Daarnaast hebben onze initiatieven er toe geleid dat het niveau van management informatie van de postverzenders is verbeterd. Daarmee is het inzicht in de kostenstructuur verbeterd en worden indirect besparingen bereikt.