LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Uniek inzicht

Uniek inzicht in de postmarkt met door de VGP uitgevoerd kwaliteitsonderzoek

In samenwerking met haar leden voert de VGP sinds september 2012 continu onafhankelijk onderzoek uit naar de bezorgkwaliteit van de postbedrijven die binnen de Nederlandse grenzen op landelijk niveau werken. Doel is om inzicht te krijgen in het huidige kwaliteitsniveau van de postbedrijven. Er worden metingen verricht naar de kwaliteit van de dinsdag/vrijdagbezorging van Sandd en de 24- en 72-uursservice van PostNL. Met ingang van 2017 wordt ook de postverzending via postbedrijf Van Straaten Post gemeten.

Er hebben, sinds het begin van het onderzoek, achtentwintig deelmetingen plaatsgevonden, zodat ook op de verschillende bezorgdagen – binnen de afgesproken servicekaders – kan worden gemeten. Zes deelmetingen vormen telkens gezamenlijk een jaarlijkse representatieve steekproef.
Per deelmeting worden gedurende een week, via een grote steekproef, de ‘bezorging op tijd’ en de ‘bezorgzekerheid’ (binnen zes dagen bezorgd, exclusief zon- en feestdagen) van de diverse servicekaders onderzocht.

Omdat kwaliteit een belangrijk punt is voor de grootste postverzenders wil de VGP dé onafhankelijke bewaker van de bezorgkwaliteit zijn. De kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier.

Aanleiding onderzoek
Ook in 2008 en 2010 werden (incidentele) onderzoeken uitgevoerd. In 2012 slonk het aantal landelijk werkende postdistributeurs van vier naar twee. Deze beperkte concurrentie in de postmarkt was aanleiding voor VGP dit jaarlijkse onderzoek te blijven houden.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen interessant voor Sandd en PostNL en de leden van VGP, maar ook voor verzenders, kleinere postvervoerders, de Autoriteit Consument & Markt, het Ministerie van Economische Zaken en de politiek.