LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

Uniek inzicht

Uniek inzicht in de postmarkt met door de VGP uitgevoerd kwaliteitsonderzoek

In samenwerking met haar leden heeft de VGP sinds september 2012 continu onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de bezorgkwaliteit van de postbedrijven die binnen de Nederlandse grenzen op landelijk niveau werken. Het doel was om inzicht te krijgen in het kwaliteitsniveau van deze postbedrijven. Er werden metingen verricht naar de kwaliteit van Sandd, PostNL en Van Straaten Post.

Aanleiding onderzoek
Ook in 2008 en 2010 werden (incidentele) onderzoeken uitgevoerd. In 2012 slonk het aantal landelijk werkende postdistributeurs van vier naar twee. Deze beperkte concurrentie in de postmarkt was aanleiding voor VGP dit jaarlijkse onderzoek te blijven houden.

Er hebben, sinds het begin van het onderzoek, zevenenveertig (47) deelmetingen plaatsgevonden, zodat ook op de verschillende bezorgdagen – binnen de afgesproken servicekaders – kon worden gemeten. Zes (tot 2019 en daarna vier) deelmetingen vormden telkens gezamenlijk een jaarlijkse representatieve steekproef.
Per deelmeting werden gedurende een week, via een grote steekproef, de ‘bezorging op tijd’ en de ‘bezorgzekerheid’ (binnen zes dagen bezorgd, exclusief zon- en feestdagen) van de diverse servicekaders onderzocht.

Omdat kwaliteit een belangrijk punt is voor de grootste postverzenders wil de VGP dé onafhankelijke bewaker van de bezorgkwaliteit zijn. Juist nu PostNL weer het monopolie op de postmarkt heeft, blijft de VGP ook in 2020 het kwaliteitsonderzoek uitvoeren.

De kwaliteitsmeting wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen interessant voor PostNL en de leden van VGP, maar ook voor verzenders, kleinere postvervoerders, de Autoriteit Consument & Markt, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en de politiek.