LEDEN LOGIN
LEDEN LOGIN
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

wachtwoord wijzigen / vergeten?

"What's in it for you"?

 

als lid van de VGP:

 • bevindt u zich in het goede gezelschap van andere grote top ondernemingen,
 • wordt uw belang in de postmarkt bij de postbedrijven, bij de Autoriteit Consument & Markt, bij de overheid en op politiek niveau behartigd,
 • participeert u en krijgt u uniek inzicht in het objectief jaarlijks door de VGP uitgevoerde kwaliteitsonderzoek in de postmarkt,
 • profiteert u van collectief overeengekomen kwalitatieve contractvoorwaarden die de VGP maakt met de landelijk opererende postbedrijven,
 • bent u verzekerd van het lidmaatschap van een zich telkens op de toekomst oriënterende vereniging,
 • maakt u deel uit van een uitgebreid netwerk en deelt u kennis en ervaring met collega’s in het post-logistieke domein van andere grote ondernemingen,
 • participeert u in benchmarks met uw ‘peers’ in het post-logistieke domein,
 • participeert u in thematafels als Transparante Voorwaarden, Fysieke Post/last-mile en Kwaliteit, waarmee u actief bijdraagt aan de ontwikkeling van de postmarkt in Nederland en het belang daarin van uw onderneming,
 • wordt uw internationale belang in de postmarkt via het lidmaatschap van de VGP bij Postal Users Group bij het Europees parlement behartigd.

Neem vrijblijvend contact op met ons via info@vgpnl.nl en informeer naar de mogelijkheden.

 

Relatie:

Naast het lidmaatschap biedt de VGP de mogelijkheid aan geïnteresseerden en belanghebbenden die niet voldoen aan de voorwaarden van het lidmaatschap, toch betrokken te zijn bij de activiteiten van de VGP. Wij hebben hiervoor de term “RELATIE” geïntroduceerd.

Een RELATIE van de VGP …

 • Is een organisatie die op grond van de statuten uitgesloten is van het lidmaatschap.
 • Is géén lid en heeft dus geen stemrecht en mag de ledenvergaderingen niet bijwonen.
 • Mag wel deelnemen aan Kennis & Netwerk Plaza Bijeenkomsten en workshops.
 • Wordt apart op onze website (met een hyperlink naar de eigen website) vermeld en mag in de communicatie-uitingen vermelden dat zij “Een relatie van de VGP” zijn.
 • Treft zijn peers in het post-logistieke domein op Kennis & Netwerk Plaza bijeenkomsten en tijdens de workshops van de VGP.